Ninoofse coalitiepartners stellen hun beleidsplannen voor…

Deze morgen stelde de nieuw te vormen bestuursmeerderheid in Ninove zijn beleidsnota’s voor aan de verzamelde pers. In Ninove wenst men aan de nieuwe legislatuur te beginnen met een visie voor ogen. Enkele belangrijke punten werden nu al op tafel gelegd. Volgens Tania De Jonge (Open Vld) moet Ninove er tijdens de komende zes jaar heel anders uitzien. Een mens leert nog altijd bij, en moet zijn lessen trekken uit wat de kiezer heeft laten te verstaan tijdens de laatste gemeenteraads-verkiezingen. “Deze nieuwe coalitie zal een investeringsbestuur zijn. We doen dan ook een appel op de hogere overheden. Tegelijk nemen wij zelf onze verantwoordelijkheid, de schuldgraad mag stijgen”, zegt De Jonge.

Even voordien hadden de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een kort overzicht gegeven van de plannen op de beleidsdomeinen waarvoor zijn (wellicht) bevoegd zullen zijn:

 • een modern bestuur van en voor de stad (Joost Arents – Onafh.),
 • inburgering en integratie (Veerle Cosyns – Samen),
 • een versterkte inzet op een integraal veiligheidsbeleid (Tania De Jonge),
 • een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid (Veerle Cosyns),
 • wijk- en dorpswerking als ankerpunt (Tania De Jonge),
 • een nieuwe visie op stadsontwikkeling (Katie Coppens – Samen),
 • mobiliteit in en rondom de stad (Wouter Vande Winkel – Samen),
 • een vereenvoudigd parkeerbeleid op maat (Alain Triest – Open VLD),
 • bestuurlijke vereenvoudiging (Katie Coppens),
 • een duurzame en een nette stad (Wouter Vande Winkel),
 • voetpaden, fietspaden, wegenaanleg en -vernieuwing (Wouter Vande Winkel),
 • een jeugdhuis en de toeristische dienst (Tanja De Jonge en Alain Triest),
 • economie en werk (Alain Triest),
 • een cultuurbeleid van en voor de stad (Henri Evenepoel – Open VLD),
 • onderwijs (Joost Arents),
 • dierenwelzijn (Katie Coppens),
 • sport en evenementen – carnaval (Marc Torrekens – Open VLD).

In deze opsomming misten we wel de bevoegdheid voor de stadsfinanciën.

“We maken werk van een strategisch pact voor Ninove, met een toekomstvisie op lange termijn” , besloot de burgemeester. “Tegelijk werken we aan een verbreding van en een aanvulling op deze startnota. De verkiezingsuitslag was voor ons wel degelijk een belangrijk signaal. Onze ambities moeten op alle domeinen hoger liggen.”

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *