Ninoofse bestuur geeft 1 miljoen euro aan privé ontwikkelaar…

Het gebrek aan visie inzake ruimtelijke ordering is al jaren een probleem in Ninove. De doelstelling van het huidige bestuur, maar ook van vorige stadsbesturen, is er vooral op gericht om zo veel mogelijk meergezinswoningen (appartementen) te vergunnen in de binnenstad aan een kleine groep van projectontwikkelaars. Een recent project is “residentie d’Abdij” tegenover de Abdijkerk, in de Kloosterweg. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van N-VA gemeenteraadslid Karolien De Roose blijkt dat op uitdrukkelijke vraag van de stad een plein tegenover de Abdijkerk zal worden ontwikkeld. Voor de privéontwikkelaar was de vraag van de stad en dit plein een immens cadeau. Dankzij het plein konden in plaats van 4 halfopen eengezinswoningen en 1 meergezinswoning met maximaal 7 woonentiteiten, nu 22 appartementen en 1 commerciële ruimte worden gebouwd. Dit is een verdubbeling van wooneenheden én van winst voor de privéontwikkelaar. De extra winst bedraagt honderdduizenden euro’s voor dit prestigieuze project.

Het ontwerp en de aanleg van dit plein bedraagt samen bijna 1 miljoen euro. In het antwoord op de schriftelijke vragen van Karolien De Roose heeft het stadsbestuur uitdrukkelijk bevestigd dat de stad wettelijk gezien niet verplicht was om de kosten voor de ontwikkeling van het plein te dragen. Volgens Steven Vanden Berghe (bestuurslid N-VA Ninove) zijn de lusten van dit plein voor de privéontwikkelaar, terwijl de lasten van het plein bij de gemeenschap en de belastingbetaler worden gelegd. Volgens Karolien De Roose blijkt uit de antwoorden op haar vragen dat “residentie d’Abdij” het enige project is van de voorbije jaren waar het stadsbestuur dergelijke kosten heeft ten laste genomen.

Het contrast met andere projecten is heel groot. Aan de sociale woningen aan de Elisa van Caulaertstraat is ook een pleintje voorzien met publiek toegankelijke banken, maar die kosten werden volledig gedragen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Voor privéontwikkelaars worden de kosten ten laste genomen door de stad terwijl voor de sociale woningbouw de kosten worden gedragen door de sociale huisvestingsmaatschappij.

Steven Vanden Berghe (bestuurslid N-VA Ninove) vraagt volledige transparantie in dit dossier en een uniforme behandeling van alle projecten. Hij dringt aan op een duidelijk stedelijk reglement en vooral om dergelijke kosten in de toekomst altijd ten laste te leggen van de ontwikkelaar.

Op dit ogenblik hebben we nog geen reactie mogen ontvangen van het stadsbestuur, van zodra deze er is brengen we deze in een ander persbericht.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *