Nieuwbakken partij GLG Haaltert zoekt bestuursakkoord…

Donderdag 3 januari leggen de nieuwe Haaltertse gemeenteraadsleden en het nieuwe schepencollege de eed af. Welke dat zijn, werd overeengekomen tijdens de coalitiebesprekingen na de verkiezingen van 14 oktober 2018. Deze besprekingen verliepen in Haaltert zeer vlot, reeds in de verkiezingsnacht zelf werd er tot een akkoord gekomen: N-VA, SP.A en CD&V gingen samen in zee, en de dag erop werden de bevoegdheden verdeeld. Op een bestuursakkoord, waarin de partijen uitleggen aan de inwoners wat ze gaan doen de komende 6 jaar, is het echter nog wat wachten. Het nieuwe bestuur treedt daarom aan zonder een inhoudelijk bestuursakkoord. GLG Haaltert stelt zich hierbij vragen. Jo Keymeulen (lijsttrekker bij de vorige verkiezingen): “Wij vinden het bijzonder vreemd dat de inwoners nog steeds niet weten waarin de partijen mekaar vonden en wat de plannen zijn voor onze gemeente. Het schepencollege vraagt aan de gemeenteraad als het ware een blanco cheque: geef ons het vertrouwen, maar vraag ons niet wat we eigenlijk gaan doen. Heeft men nog niet beslist wat men gaat doen? Of wordt het bestuursakkoord voorlopig binnenskamers gehouden? In elk geval vreemd dat er geen publiek bestuursakkoord is, terwijl alle politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne de mond vol hadden van inspraak en participatie.”

Op de persvoorstelling van het gemeentebestuur werd wel al een tipje van de sluier opgericht. Eén van de nieuwe initiatieven zou onder meer een vragen(half)uurtje voor burgers tijdens de gemeenteraad zijn. Jo Keymeulen: “als het goed is, zeggen we het ook. We vinden de initiatieven op het vlak van inspraak een stap vooruit. Meer zelfs, eigenlijk is het enige wat we al weten van dit bestuur dat ze één van de programmapunten van GLG Haaltert gaan uitvoeren (lacht). GLG Haaltert was de enige partij die expliciet pleitte voor vragen van burgers tijdens de gemeenteraad, dus we juichen toe dat dat er komt. Alleen is het net daarom jammer dat er geen bestuursakkoord is: op basis waarvan kunnen de burgers kritische vragen stellen? Als er geen beleidsplan is, hoe kan het bestuur dan worden aangesproken op hun beleid?”

Ook op de sociale media werd er reeds gediscussieerd over het ontbreken van een bestuursovereenkomst. Toekomstig gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze (N-VA) geeft daarin aan dat het huidige meerjarenplan nog loopt tot eind 2019: “De toekomstige coalitiepartners zullen dit plan dan ook consequent uitvoeren. Naar mijn aanvoelen is dit een mooie start van een bestuursakkoord. In het voorjaar van 2019 zal een nieuw meerjarig beleidsplan uitgewerkt worden voor de periode 2020-2026.”

GLG Haaltert gaat hiermee niet akkoord. Jo Keymeulen: “Een meerjarenplan is een technisch beleidsdocument. Eigenlijk is het een verplicht nummer, dat wordt opgelegd door de Vlaamse Overheid. Een bestuursakkoord gaat over een intentie: waar willen de meerderheidspartijen naar toe, hoe zien ze onze gemeente evolueren, waar leggen ze de klemtonen, de aandachtspunten? Kortom: op basis van welke gedeelde visie en ideeën wensen zij te besturen? De burgers hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn.”

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *