Natuurbeheerplan ‘Geraardsbergse natuur op de zuidoostelijke flankhellingen van de Dender’ goedgekeurd…

Op de gemeenteraad van 31 januari 2023 werd het natuurbeheerplan ‘Geraardsbergse natuur op de zuidoostelijke flankhellingen van de Dender’ goedgekeurd voor de periode 2023-2047. Het natuurbeheerplan zorgt ervoor dat het beheer van bos en natuur zo georganiseerd wordt dat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Het natuurbeheerplan beschrijft de belangrijkste waarden van een gebied zowel voor de ecologische, de sociale als de economische functie en legt de doelstellingen voor dit gebied vast. Het beheer van dergelijke gebieden wordt op lange termijn bekeken. Daarom bedraagt de looptijd van een natuurbeheerplan 24 jaar.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen maakte een natuurbeheerplan op dat zes deelgebieden omvat: Abdijpark, Oudenbergsite, Grupellopark, bossen langs de Guilleminlaan, Boelarebos en Arduinbos. Elk gebied heeft haar eigen specifieke natuurwaarden en biodiversiteit. De doelstelling van het natuurbeheerplan is deze gebieden in haar natuurwaarden te bestendigen en waar mogelijk te versterken.

Het natuurdecreet onderscheidt vier types natuurbeheerplannen, afhankelijk van het ambitieniveau voor de ecologische functie.

Type 1: behoud van de aanwezige natuurkwaliteit
Type 2: hogere natuurkwaliteit
Type 3: hoogste natuurkwaliteit
Type 4: natuurreservaat

Voor het Boelarebos en het Arduinbos ambieert het lokaal bestuur type 4 ‘natuurreservaat’ waarbij volop ingezet wordt op natuurverbetering. Voor de overige deelgebieden wordt type 2 ‘hogere natuurkwaliteit’ vooropgesteld met aandacht voor natuurbehoud en het sociaal gegeven. “Dit beheerplan is een stap vooruit in het beschermen van onze natuur op de flankhellingen in en rond onze stad en beantwoordt aan de klimaatdoelstellingen waarvoor we ons engageren. Het is onze plicht om, zowel voor ons als voor toekomstige generaties, deze unieke natuurwaarden in onze stad te vrijwaren door ze te bestendigen en waar mogelijk zelfs op te waarderen” zegt schepen van Milieu Stephan De Prez.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *