N-VA vindt toewijzingsreglement niet streng genoeg…

Voor N-VA Denderleeuw is het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in Denderleeuw niet streng genoeg! De gemeenteraad van Denderleeuw keurde een nieuw toewijzingsreglement goed voor al wie in de gemeente een sociale huurwoning wil betrekken of hiervoor in aanmerking wil komen. Er werden drie randvoorwaarden gekoppeld aan het vigerende reglement om de sociale verdringing tegen te gaan, in het bijzonder: Voorrang aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte woonachtig zijn in Denderleeuw. Voorrang aan kandidaat-huurders die minstens 15 jaar in Denderleeuw woonachtig zijn of geweest zijn. Voorrang voor kandidaat-huurders die de laatste 6 jaar voor de toewijzing van de sociale huurwoning minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn.

Het is deze laatste randvoorwaarde die de N-VA hard tegen de borst stuit. Deze verplichting moest veel strenger ingevuld worden. Hier laat de huidige meerderheid een kans liggen om de voortdurende toestroom vanuit Brussel af te remmen en definitief een halt toe te roepen in onze sociale woonwijken. Onze fractieleider Geert van Cauter trok al in 2012 aan de alarmbel door in het verkiezingsprogramma de slagzin ‘wonen in eigen streek’ te lanceren. Dit werd toen door de Europese wetgeving afgeremd. Vandaag heeft de gemeentelijke overheid alle middelen in handen om hiervoor zelf het initiatief te nemen.

Ons amendement is klaar en duidelijk: al wie de laatste 10 jaar voor de toewijzing van de sociale huurwoning minimum geen 5 jaar inwoner is geweest van de gemeente komt er niet in of kan nooit kandidaat-huurder zijn! Dat alle gezinsleden de Nederlandse taal moeten machtig zijn is een voorafgaande evidentie!

De grens is bereikt van het aantal niet-Europese inwoners in Denderleeuw! Willen wij de gettovorming indijken en onze sociale woonwijken niet zien verpauperen dan was nu het ogenblik aangebroken om hier definitief paal en perk aan te stellen. Deze meerderheid heeft een unieke kans laten liggen binnen haar bevoegdheid, om in te grijpen. Ons voorstel werd positief door onze N-VA mandatarissen in Brussel ontvangen en zal een vervolg kennen. We houden u op de hoogte!, aldus fractieleider Geert van Cauter.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *