N-VA Ninove legt de nadruk op Vlaams taalgebruik in regio…

N-VA Ninove schrijft een open brief aan alle winkeliers en handelaars binnen de stad om de aandacht te vestigen op het Nederlands taalgebruik in Ninove. N-VA Ninove klopt aan bij de winkeliers en handelaars in Ninove, maar vooral bij de grotere winkelketens en handelaarsverenigingen om eerbied te vragen voor het Nederlandstalige karakter van Ninove. Verschillende Ninovieters melden een groeiende tweetaligheid of verfransing. Zij getuigen over tweetalige opschriften in winkelketens en winkelcentrums. De positie van het Nederlands en het Vlaams karakter staat daarmee in Ninove bijna onder dezelfde druk als in de Vlaamse rand rond Brussel.

De tweetalige opschriften of affiches in Ninoofse winkelketens zijn geen overtredingen van de taalwetgeving. Een handelaar of winkelier mag zijn klant in principe aanspreken of verder helpen in om het even welke taal. Er is een duidelijke verschuiving merkbaar naar een combinatie van het Frans en het Nederlands in de contacttaal bij winkeliers. Principieel moet hier meer ingespeeld worden op de cruciale motivatie om Nederlands te leren en te gebruiken. Jeroen Van Assche: “Winkels zijn een goede plaats om Nederlands te oefenen. Opschriften zouden enkel in het Nederlands mogen zijn. Winkels en ook sportclubs bieden een ideale omgeving om het Nederlands taalgebruik te oefenen.”

De stad Ninove heeft geen doorgedreven taalpromotiebeleid of taalstimulering naar anderstaligen toe. Dat is ruimer dan alleen taalcursussen of websites (Nedbox) om Nederlands te oefenen. Het Taalpunt in de bibliotheek, de taalspeelbaden voor kinderen en “Babbelonië” zijn niet voldoende en missen volledig hun doel. Taalverschillen versterken de sociale verschillen en de isolering van gemeenschappen. Het gebrek aan een doorgedreven Ninoofs taalbeleid tekent zich pijnlijk af in de Nederlandstalige sportaffiches van de “ESOA voetbalacademie” die heel wat taalfouten bevatten. Dergelijke formele communicaties waarop het stadslogo staat vermeld, moeten door de Stad Ninove beter gecontroleerd worden op taalfouten en spelling via een tekstcontrole. Het Nederlandstalige karakter van alle sportclubs moet dus beter ondersteund worden.

Sam De Duffeleer: “N-VA Ninove is voorstander om een taalcharter te sluiten samen met de handelaars en winkeliers om het Nederlands te gebruiken. Ook de sportclubs zijn hierin cruciaal.” Het Nederlands als enige officiële en officieuze taal verhoogt de zelfredzaamheid en de kansen om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. N-VA Ninove wil inzetten op een inclusieve homogene leefgemeenschap met de Nederlandse taal als sleutel tot integratie en verbinding in Ninove. Naar aanleiding van de 11 juli viering wil N-VA Ninove dus niet alleen de aandacht vestigen op het Nederlands als hoofdtaal. Ze wil ook anderstaligen uitnodigingen dat wie Nederlands spreekt, met open armen zal geholpen worden en beter kan integreren.

Tot slot is N-VA Ninove voorstander om met de grote bedrijven en ketens, die in Ninove vestigingen hebben, een “taalcharter” te sluiten samen met de handelaarsverenigingen. Een engagementsverklaring waarbij zij zich verbinden het Vlaams karakter van Ninove te respecteren aan de hand van bijvoorbeeld Nederlandstalige reclame, aanplakborden, opschriften aan het grote publiek, enz… N-VA Ninove biedt het Ninoofse stadsbestuur de kans om een ruimer taalbeleid concreet uit te werken.

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *