LijstA lanceert concrete engagementen voor duurzame stad…

LijstA tijdens persvoorstelling Aalst Persregio DenderWetenschappers en klimatologen zijn het er sprekend over eens: De klimaatwijzigingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, zijn slechts een voorproefje van wat ons de komende jaren nog te wachten staat. We moeten radicaal kiezen voor maatregelen die duidelijk én haalbaar zijn, willen we onze wijken en dorpen leefbaar houden! Aalst sloot zich in 2014 als één van de eerste Vlaamse steden aan bij het Europees Burgemeestersconvenant. Dit initiatief brengt lokale besturen samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van Europa te behalen. Zo engageert onze stad zich om haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Aalst zet nu al heel wat stappen op het gebied van klimaat, maar lijstA wil verder kijken dan 2020 en een extra tandje bijsteken om onze stad “Klimaatbestendig” te maken. lijstA wil de komende 6 jaar inzetten op minstens 10 concrete engagementen. Ann Van de Steen LijstA uit Aalst Persregio Dender

1. Naast preventieve maatregelen zorgen we ervoor dat iedere Aalstenaar zoveel mogelijk beschermd wordt tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme hitte en overstromingen. De stad begeleidt burgers, bedrijven, scholen en andere organisaties hierbij. Deze maatregelen worden gebundeld in een klimaatadaptatieplan. Denk maar aan toegankelijk drinkwater, koele plekken en medische opvolging van kwetsbare groepen. Door in te zetten op vergroening en water in de stad, door verharding weg te werken, water beter vast te houden en te laten infiltreren, houden we onze wijken en dorpen leefbaar. 2. Een klimaat-adviesraad met experten helpt ons bij het in praktijk brengen van verschillende maatregelen. Ook dorpsraden / wijkcomités worden hierbij betrokken om wijkgroen te voorzien (geveltuintjes, perkjes, bomen, …). Ook de individuele bewoners van onze stad kunnen met al hun vragen terecht bij klimaatexperts. 3. We kiezen er voluit voor om te investeren in de productie van hernieuwbare energie op ons grondgebied. zo investeren we verder in zonnepanelen op alle overheidsgebouwen. De opbrengst van deze investering wordt op haar beurt gebruikt voor de opstart van duurzame projecten.  4. Om periodes van extreme droogte te overbruggen, moeten we ons watersysteem nu herdenken. Water wordt zoveel mogelijk opgevangen via groendaken, waterbekkens en buffers. Aalst geeft hierin het goede voorbeeld. 5. Het wagenpark van onze stad wordt volledig elektrisch en we voorzien voldoende laadpalen op openbaar domein. LijstA uit Aalst op Canunik Collinetplein Persregio Dender6. Het nieuwe bedrijventerrein Siesegem moet klimaatneutraal zijn en een voorbeeld zijn voor Vlaanderen inzake duurzaamheid. Productie van hernieuwbare energie, waterbekkens, bodeminfiltratie en slimme mobiliteit zijn hier maar enkele aandachtspunten. 7. Nieuwe woongebieden moeten fossielloos zijn (geen aardgas of stookolie), aangesloten op warmtenetten en voorzien van zonnepanelen. We investeren als stad in het onderzoek naar alternatieve technologieën. Eigenaars  en huurders van bestaande woningen worden gestimuleerd en geholpen bij het deskundig renoveren van hun woning (isolatie, hernieuwbare energie, …) . Informatie, begeleiding en financiële ondersteuning zorgen ervoor dat deze renovaties toegankelijk zijn voor iedereen. 8. Wij willen gezonde lucht in onze stad en haar deelgemeenten. Continue meting van de luchtkwaliteit is belangrijk. In het belang van onze kinderen wordt de lucht in alle schoolomgevingen gemonitord. Dit loopt samen met een duidelijk communicatie – en informatietraject. We dringen ook aan op een verdere vergroening van het openbaar vervoer op ons grondgebied. 9. We moedigen burgers, verenigingen, wijkcomités en dorpscomités aan om via coöperatieve samenwerking-svormen te voorzien in kleinschalige, buurtgerichte klimaatacties die sensibiliserend werken en op het terrein resultaat opleveren. 10. We staan voor een geïntegreerde aanpak van onze stad haar klimaatplan. Een klimaatschepen zorgt ervoor dat alle diensten hier gezamenlijk naar streven en brengt continuïteit en coördinatie in het geheel.

 

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *