Leef! Herzele zet enkele Herzeelse agendapunten in het licht…

Gemeenteraadslid Filip De Bodt brengt onze redactie op de hoogte van wat nieuws uit de Herzeelse gemeenteraad, met toch al 1 opvallend eerste punt, aldus de wakkere burger. Maanden geleden startte LEEF! & GROEN de discussie op de gemeenteraad rond aanvullende toelagen voor mensen die het niet breed hebben. Dat zijn centen die men aan mensen geeft die geen leefloon krijgen, maar die toch op één of andere manier in de miserie zitten en vb een huurwaarborg, dokter, verwarming etc…niet kunnen betalen. Er komt nu een werkblad dat dit soort van aanvragen eenvormig behandelt en de vroegere inkomensgrens wordt opgetrokken van 12 tot 15 euro. Wie (inkomsten min vaste kosten) minder dan 15 euro per dag over heeft om van te leven hoeft eventuele voorschotten niet terug te betalen. Wie meer heeft dan dat kan steun krijgen, mits een terugbetalingsplan. Het OCMW is er voor iedereen! Met dank aan voorzitster Hilde Van Impe, de OCMW-raad en het personeel dat deze oefening uitwerkte.

De gemeenteraad van Herzele keurde op voorstel van LEEF! & GROEN een motie goed waarin gepleit wordt voor het behoud van de spoorlijn tussen Aalst en Burst. De gemeenteraad vraagt de NMBS ook in het kader van het nieuwe vervoerplan om de uren beter af te stemmen op de werkshiften van het industrieterrein te Erpe-Mere. Er was ook bezorgdheid rond de buslijn van De Lijn naar Woubrechtegem. Door de vernieuwde aanleg van het plein daar zou de bus, die van Zottegem tot Woubrechtegem rijdt, er niet meer kunnen keren. Op vraag van LEEF! en GROEN liet schepen van mobiliteit Jan Van Damme (Open-VLD) weten dat hij aan De Lijn voorstelt om de bus verder te laten rijden naar Sint-Antelinks. Daar is voldoende plaats om rechtsomkeer te maken en zo zou ook die deelgemeente beter bediend worden. In het kader van het vervoersplan stelt men ook voor om de door de Roodgroen (SP.a) gevraagde verbetering van de verbinding naar Hillegem op te nemen.

De gemeenteraad van Herzele besliste eind september om nog even te wachten met het vastleggen van de inkomensvoorwaarden van gemeentelijke premies voor dakisolatie, hoogrendementsglas, muurisolatie, condensatieketel en zonneboiler. Men wilde die aanvankelijk gelijk stellen met die van de Vlaamse renovatiepremie: 31.340 euro voor alleenstaanden, 43.870 euro voor alleenstaande met 1 persoon ten laste, 43.870 euro + 3510 euro per extra persoon ten laste, 43.870 euro voor samenwonenden en 43.870 euro + 3510 euro voor samenwonenden met personen ten laste. LEEF! en GROEN vond dit toch maar aan de karige kant, vooral voor alleenstaanden. Wie netto iets boven de 1700 euro uitkomt als alleenstaande zou naast dergelijke premies pakken. “Trek daar maar eens een lening of huishuur af en reken hoeveel er nog overschiet” zei Filip De Bodt van LEEF! & GROEN: “Mensen die minder verdienen, kunnen sowieso niet investeren in klimaat-maatregelen. Bovendien mogen we iets meer ambitie tonen om de klimaatdoelstellingen te bereiken, vond LEEF! & GROEN. CD&V schepen Herremans toonde zich bereid over de zaak na te denken en was akkoord met uitstel van deze beslissing.

Herzele kreeg onlangs de prijs van eerlijkste fairtrade gemeente in onze provincie. De LEEF! en GROEN fractie had daar toch een aantal bedenkingen over en zag o.m. dat de gemeente op de bij deze prijs horende engagementen stelde een voedselstrategie te hebben. Zo een voedselstrategie beschrijft hoe de gemeente in de toekomst gaat proberen te voorzien in de eigen voedselbehoefte. Middellen om dat te doen zijn het stimuleren van korte keten, ter beschikking stellen van landbouwgronden, uitbouwen van de bio- en fairtradesector, inschatten van de eigen productie, diversificatie ervan… Filip De Bodt stelde dat hij daar nog niet veel van gemerkt had. Schepen Heidi Knop gaf toe dat Herzele zo geen pla had maar voegde er aan toe aan de gemeentelijke adviesraden te zullen voorstellen om er snel een te maken. Voor LEEF! & GROEN is dit een goede en noodzakelijke stap.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *