Komt er in Kerksken ook nog een buurthuis of een sportzaal?…

In de gemeente Haaltert zit men met grootse plannen om een stukje groen dat gelegen is in het gebied tussen Kerkskenveld, Deeskensveld en de Beernaardstraat, vol te bouwen met woningen en meer. Al zijn de plannen tot op de dag van vandaag nog niet concreet. Meer duidelijkheid zal er komen tijdens een info- en inspraakvergadering, die gepland staat voor september 2019. In 2017 werd een principiële goedkeuring gegeven dat het woonuitbreidingsgebied Kerkskenveld mag aangesneden worden. Dit betekent dat er woningen mogen komen maar over de aantallen en de concrete inrichting van het gebied is momenteel nog niks beslist. “Op ruimtelijk vlak spelen verschillende factoren: enerzijds is er de woonbehoefte en het bindend sociaal objectief waarbij we een inhaalbeweging in sociale woningbouw moeten realiseren in Haaltert en anderzijds is er de tendens tot verdichting en inbreiding. De kern is dat we slim moeten omgaan met onze ruimtelijke ordening en dat zijn we in Haaltert ook van plan,” zegt schepen voor ruimtelijke planning en woningbouw, Phaedra Van Keymolen.

Burgemeester Veerle Baeyens tevens bevoegd voor participatie: “Het project Kerkskenveld  gaat over een plangebied van ca 10 ha waarbij het de bedoeling zou zijn om deels sociaal en deels residentieel wonen te integreren maar hier ook andere functies op te nemen. Vooraleer er in het gebied ook maar iets gebeurt zal een uitgebreid participatieproces op poten gezet worden waarbij wordt vertrokken van een onbeschreven blad en waar, in samenspraak met alle belanghebbenden, het projectgebied stap voor stap wordt ingevuld.”

Phaedra Van Keymolen: “om een project van dergelijke omvang aanvaardbaar te kunnen vergunnen moet er inderdaad een goede verdeling van de lusten en de lasten zijn. Zo zal er een uitgebreide natuurcompensatie nodig zijn en een ontsluiting van het parkgebied met een deel boscreatie waar alle (buurt)bewoners van zullen kunnen genieten. Nu krijgen we soms het verwijt dat er in Kerksken “niks meer is” daarom zullen we ook voorzien in een gedeelte ‘openbaar nut’ waarbij in het project ook bvb. een buurthuis of een sportzaal wordt opgenomen.”

Burgemeester Baeyens vult aan: “we denken hier bvb ook aan een klimaatneutraal project met een dienstencentrum, autodelen en eventueel een boodschappendienst waar heel veel inwoners van Kerksken zullen van kunnen genieten.  Maar zoals gezegd: inspraak komt er. In de maand september worden alle inwoners van Kerksken uitgenodigd op een infomoment en dit dus vóór de start van het planningsproces”.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *