In september stegen de werkloosheidscijfers met bijna 6%…

De cijfers van de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt voor de maand september zijn beschikbaar op Arvastat en de Oost-Vlaamse arbeidsmarktverkenner. Het aantal werkzoekenden stijgt met bijna 6 procent, terwijl de gemelde vacatures dalen met 20%. In stad Gent bedraagt de terugval zelfs 33%. Opvallend: tegen de eerdere verwachtingen in, ligt het aantal schoolverlaters op hetzelfde niveau als vorig jaar (+0,1%). Eind september 2020 telde Oost-Vlaanderen 45.911 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit is een stijging met 5,9% of 2.566 NWWZ tegenover één jaar eerder. Het procentuele jaarverschil is sinds mei wel geleidelijk aan het afnemen. De Oost-Vlaamse werkzoekendengraad bedraagt 6,2%, net iets lager dan twee jaar geleden.

Tegen de verwachtingen in ligt het aandeel jongeren in de beroepsinschakelingstijd (BIT) op hetzelfde niveau als vorig jaar (+0,1%). Verwacht werd dat schoolverlaters minder vlot naar de arbeidsmarkt zouden doorstromen dan de vorige jaren, maar voorlopig wordt dat niet weerspiegeld in de cijfers. Volgens de voorspellingen van het Federaal Planbureau zal de coronacrisis herstructureringen en faillissementen veroorzaken, waardoor de werkloosheidscijfers in de volgende maanden wellicht  (en zeker volgend jaar) verder zullen stijgen. Heel wat tijdelijk werklozen dreigen dan hun job definitief te verliezen.

Wat de Oost-Vlaamse werkgevers betreft, zien we in september van dit jaar dat er  5.313 vacatures  in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzUR) rechtstreeks aan VDAB zijn gemeld. Dat is 20% minder dan in september 2019. Als we naar de jaarcijfers kijken, dan werden er de voorbije twaalf maanden 54.745 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld. Dat is 16% minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. In stad Gent bedraagt de terugval zelfs 33%. In de toeristische sector en de horeca is de daling het grootst: we spreken over -40% in heel Oost-Vlaanderen en -54% voor de stad Gent.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Economie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *