Haaltert sluit opnieuw sporthal en last alle evenementen af…

In de gemeente Haaltert kwam vandaag ook de veiligheidscel samen. Er werden dan ook noodzakelijke beslissingen genomen na gezamelijk overleg, om proactief het virus en de verspreiding ervan zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit wil zeggen dat gemeentelijke zalen gesloten worden voor extern gebruik. Alle reserveringen voor de zalen worden geannuleerd, met uitzondering van de gemeentelijke sportkampen, zomerscholen en speelpleinwerking. Verenigingen die sportactiviteiten gepland hadden in de gemeentelijke zalen, kunnen deze in de mate van het mogelijke verplaatsen naar de gemeentelijke sportterreinen en/of buitenlocaties van de gemeentelijke gebouwen mits het respecteren van de voor de respectievelijke sport geldende protocollen.

Evenementen, activiteiten en organisaties worden verboden, met uitzondering van sportactiviteiten mits het om trainingen of oefenwedstrijden gaat en het respecteren van de desbetreffende protocollen en federale maatregelen. De mondmaskersplicht geldt eveneens bij sportactiviteiten voor niet-sporters. De wekelijkse markten, met uitzondering van gelegenheidsmarkten, kunnen doorgaan mits het respecteren van de federale regels.

Onder evenementen, activiteiten en organisaties wordt het volgende verstaan (niet limitatief): • fuiven, feesten en dansactiviteiten • optredens, voorstellingen, concerten en bijeenkomsten die voor het publiek toegankelijk zijn in een openbare ruimte, een openbaar gebouw of in een private ruimte of privaat gebouw • DJ-sets of andere acts in de horeca • eetfestijnen, tenzij er met een veilig afhaalsysteem wordt gewerkt • buurtfeesten of buurtbijeenkomsten die verder gaan dan de toegelaten sociale bubbel • kermissen • alle sportwedstrijden met publiek • alle sportwedstrijden op de openbare weg • garageverkopen, gelegenheidsmarkten, handelsbeurzen en ruilbeurzen.

voor alle activiteiten en organisaties met meer dan 10 personen van 12 jaar of ouder, dient een aanvraag te worden ingediend bij de gemeente via het e-loket en het toevoegen van een scan vanuit de COVID Event Risk Model (https://www.covideventriskmodel.be). “We vinden het jammer dat onze dorpen deze zomer hun levendigheid en bruisende DNA op deze manier missen,” zegt Veerle Baeyens. Deze maatregelen lopen tot 31 augustus met mogelijkheid tot verlenging

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *