Groen zal toezien op correct gebruik subsidiemiddelen stad…

De stad Geraardsbergen krijgt bijna 600.000 euro voor armoedebestrijding en voor ondersteuning van het verenigings-leven. Groen Geraardsbergen rekent op de verantwoordelijkheidszin van de stad. Naast de reeds genomen noodmaatregelen voorziet de Vlaamse Regering een extra tijdelijke ondersteuning voor bepaalde doelgroepen, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen in armoede; De Vlaamse regering besliste om in te zetten op 3 pijlers door: Een extra toelage van 120 euro per maand toe te kennen voor max. 3 maanden voor mensen met een laag inkomen via het groeipakket. Het zou gaan om zo’n 126.000 gezinnen.

Een budget van 15 miljoen euro te voorzien voor de lokale besturen die dit via hun lokaal sociaal beleid inzetten ter ondersteuning van mensen in armoede. Geraardsbergen krijgt hiervoor 68.810,59 euro. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de  COVID19-pandemie aan te gaan. Een budget van 15 miljoen euro te voorzien voor de lokale besturen om specifiek in te zetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. Geraardsbergen kan op 72.633,40 euro rekenen. Dit deel gaat de stad moeten aanvragen om daarmee  lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren.

Corona hakt er ook bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse Regering 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die de Vlaamse steden en gemeenten mogen verdelen. Van deze koek krijgt Geraardsbergen 448.235,67 euro. Deze middelen komen gewoon bij het algemene gemeentefonds. Achteraf zal men nagaan, op basis van het meerjarenplan, of er meer middelen zijn uitgegeven voor jeugd, cultuur en sport dan oorspronkelijk voorzien.

Wat stelt Groen voor? Het gaat hier om bijkomende middelen. Dit wil zeggen dat deze subsidies niet kunnen gebruikt worden om reeds voorziene initiatieven te financieren. Hierbij rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van de stad en rekenen we er op dat zij op het einde van het jaar motiveert aan wat zij deze middelen besteed hebben. Wat de ondersteuning van het verenigingsleven betreft, ligt het wat moeilijker. Immers er zijn geen sancties verbonden voor slechte leerlingen, hoogstens  ‘shamen’ en ‘blamen’. Een groot deel van deze middelen moet doorstromen naar het verenigingsleven. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende adviesorganen transparant betrokken worden.

Groen vraagt een breed debat over de verdeling van de middelen. We rekenen er dan ook op dat dit debat verder gaat dan enkel het schepencollege en de gemeenteraad. Dit is een uitgelezen kans om te laten blijken hoe men het meent met de participatie. We moeten vermijden dat de bedragen te eenzijdig worden besteed. We pleiten voor een objectieve oefening, op basis van het meerjarenplan, alsook voor een versnelde uitrol en verhoging van budget. Groen denkt hierbij aan het toegankelijker maken van de vrijetijdssector voor kwetsbare gezinnen en kinderen, het verduurzamen van infrastructuur van verenigingen,… De stad krijgt veel bewegingsvrijheid. Maar vrijheid houdt ook verantwoordelijkheid in. Groen zal er op toezien dat er geen oneigenlijk gebruik is van de middelen, of aan andere doelstellingen of projecten of gewoon om de financiële put te vullen of besparingen op te vangen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *