Groen vraagt maatregelen om watersnood te voorkomen…

Oppositiepartij Groen vraagt dat Aalst nog deze legislatuur middelen vrij maakt om Aalst voor te bereiden op overvloedige neerslag en droogte die het gevolg zijn van de klimaatverandering. We moeten ons wapenen tegen veranderende klimatologische omstandigheden en daar moeten we geen jaren mee wachten aldus Groen fractieleider Lander Wantens. De voorbije maanden met zeer extreme weersomstandigheden, de wateroverlast in de Ardennen, maar ook de overstromingen in Nieuwerkerken hebben aangetoond dat de effecten van klimaatverandering helaas steeds zichtbaarder worden, ook bij ons in België. Na de droogteperiodes van de voorbije jaren krijgen we nu te maken met extreme neerslag. De stad is reeds bezig met een klimaatplan, waterplan, landbouwbeleidsplan, maar voor heel wat acties moeten we niet wachten maar reeds nu actie ondernemen en vooral budgetten vrijmaken. Want voorkomen is veel  goedkoper dan achteraf de schade (ondergelopen huizen, kapotte wegeninfrastructuur,.. herstellen, aldus Groen.

Zo moeten we water extra gaan bufferen op boven lopen van beken en rivieren door de natuur meer ruimte te geven en oude moeraszones te gaan herstellen. We moeten af van de visie om ons water zo snel mogelijk af te voeren want dan krijgen we stroomafwaarts te maken met wateroverlast. Daarnaast is ook ontharding zeer belangrijk om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Maar ook om het sponseffect van de bodem te herstellen dat water ophoud en ons beschermd tegen hitte en droogte.

Daarnaast hebben we in Aalst te veel verharde oppervlakte heel wat ‘steense’ pleinen kunnen onthard worden. Het stationsplein, de keizersparking, de Houtmarkt dat op het gewestplan is ingekleurd als parkgebied nota bene. Op de keizersparking moeten we de ontharding doordacht uitvoerden opdat deze nog steeds als parking kan gebruikt worden en in de carnavalsperiode ook de kermis daar kan blijven.

Daarnaast zijn ook beleidskeuzes zeer belangrijk waar kan nog gebouwd worden en waar niet meer. Zo liggen er in Erembodegem, Hofstade maar ook op andere plaatsen in Aalst zoals aan de immerzeelwijk nog woon-, en woonuitbreidingsgebieden die kunnen leiden nog extra verharding en risico op overstromingen. Uit een studie van Patrick Willems blijkt dat de Dendervallei waar ook Aalst deel van uit maakt 1 van de grote risico gebieden is in Vlaanderen, met een piek stijging van 2m tot gevolg. De reservatiestrook van de N41 die de stad verder wil doortrekken ligt ter hoogte van Denderbelle in een overstroombare zone ter hoogte van het Denderbellebroek, verder doorgaan met deze plannen wetende dat overstromingen vaker zullen voorkomen is niet langer te verantwoorden, aldus Groen.

Tot slot vraagt Groen om ook de veiligheidsdiensten voor te bereiden op mogelijke klimaatrampen in de toekomst. Een noodplan in Aalst wat er moet gebeuren bij extreem weer met mogelijke evacuaties en 1e hulp na een ramp zou zeer goed zijn opdat we als stad voorbereid zijn als zich ook in de Dendervallei extreme omstandigheden zouden voordoen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *