Gemeente Sint-Lievens-Houtem hangt Vlaamse leeuw halfstok uit protest…

Wie het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem passeert zal merken dat de vlag van de Vlaamse Leeuw halfstok hangt sedert deze morgen. De reden hiervan is dat het gemeentebestuur heeft vernomen dat tijdens de gesprekken bij het vormen van een nieuwe Vlaamse regering ook het plan op tafel ligt om gemeenten te verplichten om fusies aan te gaan met andere gemeenten. De gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft al duidelijk een geruime tijd geleden  laten weten dat ze niet akkoord te zijn met de verplichte fusies. Daarom hebben ze uit protest de vlag van de Vlaamse leeuw halfstok gehangen.

“Wij horen dat bij de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering blijkbaar het idee voor verplichte gemeentefusies op tafel ligt. Wij vinden dat vreemd omdat geen enkele partij in de recente campagne voor het Vlaams Parlement hierover gesproken heeft”, begint burgemeester Tim De Knyf (NH) zijn verhaal.

“De Vlaamse regelgeving maakt vandaag namelijk al vrijwillige gemeentefusies mogelijk en wie daar wil voor kiezen heeft daartoe alle mogelijkheden. Bovendien dient een drastische beslissing van verplichte gemeentefusies gedragen te zijn door de Vlamingen. Indien partijen dit willen realiseren, moet men ook de moed hebben dit voor te leggen aan de kiezer tijdens een verkiezingscampagne. Uit protest tegen mogelijks verplichte, van bovenaf opgelegde gemeentefusies, hangen wij de Vlaamse vlag halfstok op 11 juli”, gaat De Knyf verder.

“In de top 30 van financieel meest gezonde gemeenten zitten voornamelijk kleine gemeenten, ondanks het feit dat ze minder middelen krijgen van de hogere overheden. Dit betekent dat ze erin slagen efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen, eigenlijk een voorbeeld voor andere bestuursniveaus. Het zijn net de steden en grotere gemeenten die financieel in zwaar weer zitten, ondanks ze al jarenlang veel meer middelen krijgen”.

“Uit de gemeentemonitor blijkt dat net in die kleinere gemeenten de klanttevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke dienstverlening groter is. Bovendien leiden grotere structuren niet tot een groter vertrouwen van de burger in het bestuur, integendeel. Als we één ding geleerd hebben van de compleet mislukte fusiepoging in Boortmeerbeek en het referendum in Ruislede (waar 91 procent tégen een fusie stemde), dan is het dat heel wat mensen gehecht zijn aan hun dorp en een dienstverlening dichtbij de burger waarderen”.

“In Nederland -waar door voorstanders van fusies altijd naar verwezen wordt als hét grote voorbeeld – zijn het voornamelijk de grotere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, die grote problemen rond personeel en begroting kennen”.

“Bovendien zijn onze gemeenten ook niet zo klein als sommigen ons willen doen geloven. Van alle EU-landen zijn er maar negen die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen. België behoort nu al tot de landen met een relatief groot inwonersaantal per gemeente. Duitsland bijvoorbeeld heeft gemiddeld slechts 6.700 inwoners per gemeente en 77 procent van de Duitse gemeenten heeft minder dan 5.000 inwoners, terwijl dat in Vlaanderen maar 4 procent is. Intussen bewijzen studies in Nederland en Denemarken dat fusies in die landen leidden tot hogere uitgaven en minder dienstverlening voor de inwoners”.

“Als we de Vlamingen nog meer van de politiek willen wegduwen dan moet Vlaanderen boven de hoofden van de mensen een fusieplicht opleggen waar lokaal absoluut geen draagvlak voor bestaat én dat de Vlaming in zijn hart raakt: zijn eigen dorp. De gemeente Sint-Lievens-Houtem is het beste voorbeeld dat kleine gemeenten bestuurskrachtig en financieel gezond kunnen zijn en tegelijk over alle nodige infrastructuur en dienstverlening beschikken. Een verplichte fusie straft daarenboven de financieel gezonde gemeenten (die dan moeten samengaan met gemeenten met een pak meer schulden) en beloont de financieel ongezonde gemeenten. Het zou een onrechtvaardige operatie zijn die voor jaren politieke stilstand en rechtszaken zou zorgen”.

“Daarom willen wij met aandrang vragen aan de partijvoorzitters, de Vlaamse regeringsonderhandelaars en in het bijzonder aan streekgenoot en formateur Matthias Diependaele: geef voor de Vlaamse feestdag vertrouwen en respect aan het lokale bestuursniveau en aan de Vlamingem en laat hen zelf over de toekomst van hun dorpen beslissen”, beëindigd burgemeester De Knyf zijn verhaal.

(Foto: GC)

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *