Eerste spadesteek voor nieuw politiehuis in Erpe-Mere…

Politiekantoor Erpe-Mere - Lede makette 2018 Persregio DenderDe lokale politie van Erpe-Mere/Lede bouwt verder aan de veiligheid van haar inwoners, hiervoor werd vandaag gestart met de ambitieuze bouw van een modern Politiehuis, centraal gelegen op de grens van Erpe-Mere en Lede. Het nieuw gebouw moet medio 2020 in dienst genomen worden en zal voldoen aan de laatste nieuwe normen waaraan een functioneel politiegebouw dient te voldoen. Het nieuw Politiehuis beschikt bovendien over een strategische uitvalsbasis. De site voorziet een optimale werkplek voor circa 100 personeels- leden, zowel operationele als administratieve en logistieke medewerkers.

Het besef dat de huidige huisvesting van Politiezone Erpe-Mere/Lede behoorlijk geantidateerd is en niet meer voldoet aan talloze vereisten inzake efficiëntie en veiligheid, dateert al van circa 10 jaar geleden. Maar tussen droom en daad bleef enige tijd een grote kloof gapen. Het is pas met de komst van de nieuwe korpschef, HCP Luk Lacaeyse, in 2014, dat hier ook werkelijk gevolg aan werd gegeven. Begin 2015 werd door de korpschef een omstandige nota opgemaakt, waarin alle mankementen haarfijn en volledige geobjectiveerd in kaart werden gebracht. Beide betrokken burgemeesters die deel uitmaken van het Politiecollege van de zone, nl. Hugo De Waele en Roland Uyttendaele, waren daardoor snel overtuigd van de precaire toestand van de lokale politiehuisvesting.

In september 2015 werd reeds een consensus bereikt over de nieuwe locatie, pal op de grensscheiding tussen Erpe-Mere en Lede, gelegen langsheen een centrale gewestweg en in één rechte lijn naar het belangrijkste verkeersknooppunt binnen de zone. In oktober 2015 volgde een belangrijke principebeslissing van de Politieraad tot realisatie van het nieuw Politiehuis. Een politieorganisatie wordt voortdurend, maar vooral aan steeds hoger tempo geconfronteerd met nieuwe regelgevingen, aangepaste normen en aanvullende wetgeving. Om hieraan ten volle te kunnen voldoen, dient de infrastructuur mee te moderniseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe regelgeving voor de inrichting van een cellen- complex, de technologische vereisten waaraan verhoorlokalen moeten voldoen, maar ook de wisselende dreigingsniveaus waarmee we de laatste twee jaar te maken hebben. Bovendien zal het nieuw Politiehuis de interne efficiëntie en bedrijfsvoering aanzienlijk verhogen, aangezien de lokale politie in Erpe-Mere en Lede momenteel nog op drie locaties gehuisvest is. Een centralisatie van de diensten op een centrale ligging binnen de beide gemeenten, biedt talloze voordelen en nieuwe opportuniteiten.

Een laatste drijfveer voor het optrekken van een nieuw Politiehuis, heeft te maken met het lopende debat over eventuele schaalvergroting van de lokale politie. Hoewel dit voorlopig niet aan de orde is, willen beide gemeenten met het doorvoeren van dit nieuwbouwproject een hypotheek nemen op een lokale inplanting van de politie in de regio. Hiermee wordt de burger gegarandeerd dat zij een aanspreekpunt blijven hebben binnen de directe omge- ving. Bovendien is de bepaling van de locatie, namelijk op de grensscheiding van Erpe-Mere en Lede, een zeer bewuste en strategische keuze.

In 2015 werd het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA aangesteld als bouwheer en na een zorgvuldige selectie heeft DAT Architectenburo uit Herzele een modern, functioneel en kwalitatief hoogstaand ontwerp voorgesteld. Het moet degelijk en efficiënt politiewerk mogelijk maken en zal voldoen aan alle strenge milieu- en energienormen. Er is bijzondere aandacht gegaan naar de modulaire opbouw van het gebouw om eventuele partner in het streven naar veiligheid toekomstige kaderuitbreiding en infrastructurele noden van een politieorganisatie te kunnen waarborgen.

Wyckaert Bouwonderneming nv uit Gent staat in voor de uitvoering van het project en zal ervoor zorgen dat het ambitieuze ontwerp realiteit wordt; een Politiehuis waarin alle basisfunctionaliteiten van de lokale politie kunnen gehuisvest worden. Een voorzichtige prognose laat uitschijnen dat het gebouw in de loop van 2020 zal gerealiseerd zijn.

Minister van Justitie Koen Geens stak mee de eerste spade voor het nieuwe politiegebouw. Ook de Minister benadrukt de noodzaak van een modern en functioneel gebouw om een vlotte dienstverlening voor en de veiligheid van de inwoners in Erpe-Mere/Lede te garanderen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *