Eerste dossiers droogte 2018 de deur uit…

De droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 werd erkend als landbouwramp bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 dat verscheen in het B.S. op 7 november 2018. Dit betekende concreet dat iedereen een tegemoetkoming kon aanvragen vanaf 7 november 2018 tot en met 28 februari 2019. Er werden uiteindelijk 11 997 dossier ingediend over heel Vlaanderen waarvan 25,6% in de Provincie Oost-Vlaanderen. In het erkenningsbesluit worden de teelten vermeld welke recht geven op een tegemoetkoming (mits men voldoet aan de voorwaarden). Deze teelten zijn: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

De behandeling van de dossiers gebeurt door de Afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Die behandeling is volop aan de gang. Wnd gouverneur Didier Detollenaere ondertekende inmiddels 214 Oost-Vlaamse dossiers die op maandag 1 juli 2019 aan de betrokkenen worden opgestuurd.

Voor vragen kunnen de burgers terecht bij hun dossierbehandelaar.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *