Een koude winter voor wie stap zet naar energiezuinig leven…

De Vlaamse Minister bevoegd voor Energie, wil enerzijds de renovatiegraad optrekken, doch vergeet dat dit nu eenmaal vele centen kost. Centen, die de burger via verschillende premiesystemen deels kan terugkrijgen als hij hiervoor de nodige tijd heeft… De verwerking en uitbetaling van een dossier Renovatiepremie, kan vandaag de dag al snel 1 tot anderhalf jaar in beslag nemen… Tot overmaat van ramp werd de Vlaamse Energielening eind 2018 teruggeschroefd. Enkel de meest behoevenden komen hiervoor nog in aanmerking. Deze maatregel zorgde natuurlijk meteen tot een grote terugval van de leningdossiers en bijgevolg ook het aantal renovaties. Ondertussen lezen we een paar weken geleden in ‘de Zondag’ dat de vlaamse regering de energielening opnieuw wil uitbreiden voor mensen die een woning verwerven en binnen de 5j energiebesparende maatregelen willen uitvoeren aan deze woning. Wanneer dit in voege zal gaan, weten we echter niet meteen… Ook in ‘de Zondag’ lezen we de bezorgdheid van CD&V over de lage renovatiegraad en het feit dat we hierdoor onmogelijk de vooropgestelde klimaatdoelstellingen kunnen behalen. Dezelfde partij doet meteen een voorstel om de Vlaamse Energielening opnieuw voor iedereen renteloos ter beschikking te stellen.

“De Energiehuizen, die het verstrekken van deze Vlaamse Energielening als kerntaak meegekregen hebben, moeten dagelijks mensen teleur stellen die niet langer in aanmerking komen voor de Vlaamse Energielening. Zij zien de opportuniteiten hiervan zeker in en zijn zelfs vragende partij om deze energielening opnieuw te herwaarderen. Wij stellen vast dat de burger hiervoor niet gaat aankloppen bij z’n financiële instelling”, aldus Ann Van de Steen (lijstA). “Het is ook niet nodig het warm water opnieuw uit te vinden, de tools bestaan reeds en hebben eerder bewezen goed te werken ! Laat ons dit dan ook opnieuw toevertrouwen aan de bevoegde Energiehuizen.”

In Aalst en omliggende gemeenten hebben we een eigen energiehuis, BEA vzw, die een pionier was voor Vlaanderen en zorgde voor deze energielening als onderdeel van een totaalaanbod die ging van het aanbieden van oplossingen tot het opvolgen ervan en dus ook de financiële kant. Op deze manier werden heel veel mensen aangetrokken om investeringen te doen of een renovatie succesvol te doorlopen. Daarnaast is er nog tot eind dit jaar het ‘Prikkelproject’. Nadat de stad op ‘rechteroever’ renovaties heeft gepromoot kan men in een deel van de ‘Watertorenwijk’ nog een paar maanden rekenen op steun, maar ook hier lijkt geen 3e seizoen prikkelen te komen. Dat vandaag deze ontzorging wegvalt en de burger naar de bank moet gaan voor z’n energielening of renovatie is vaak een brug te ver. Mensen haken af en de kans dat het versneld energiezuinig renoveren komt stil te vallen is groot. Met de leden van het college die ook een zitje hebben in het bovenlokale beleid zou het moeten mogelijk zijn om dit blijvend te stimuleren. Ze kunnen op z’n minst de bezorgdheid meenemen naar het overleg. Het past in het idee om alsnog zoveel mogelijk van de energiedoelstellingen te halen en past binnen het project AIPA waarbij ouderen kwalitatief en in alle comfort langer in hun woning kunnen blijven wonen. Ons inziens is dat een belangrijke factor die we niet mogen vergeten. Dankzij het ‘prikkelproject’ van de dienst wonen in Aalst en de ‘energielening’ van BEA werden de wachttijden van de dossiers (en dus terugbetaling) behoorlijk ingekort. Alle inspanningen dreigen nu te komen vervallen. “Voor 2019 zien we al een terugval bij BEA in het aantal dossiers. Het is een bezorgdheid die we zeker op een volgend overleg met BEA en op de bevoegde commissie willen aankaarten.” voegt Ann Van de Steen eraan toe.

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *