Een hitteplan voor Herzele ‘bijkomend agendapunt in Herzele’…

LEEF!&Groen is verheugd dat er eindelijk een ‘hitteplan’ boven water is gekomen in Herzele. Het college heeft zich hierbij laten leiden door de leidraad van het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’, het Lokaal gezondheidsplan ‘Warme Dagen’. Is dit een deugdelijk plan? Jazeker; we krijgen een opsomming van de kwetsbare doelgroepen (kinderen, ouderen, zieken, sociaal geïsoleerde personen, mensen in armoede, nieuwkomers, daklozen en thuislozen). We lezen de acties die genomen worden voor de verschillende doelgroepen. Maar toch blijft LEEF!&Groen op zijn honger zitten. “Bij vorige interpellaties hebben wij aandacht gevraagd voor boomkapbeleid, meer bepaald de controle op de heraanplant van de verdwenen bomen (het zijn ook deze bomen die ons en het vee, schaduw en dus koelte bezorgen ), maar daar wordt met geen woord over gerept, zegt Paul Haustraete.

In het Lokaal Gezondheidsplan, meer bepaald de info bij de ‘hittekaart van Herzele’, wordt vermeld dat vooral de centrumgebieden kwetsbaar zijn voor hitte. LEEF!&Groen heeft vroeger reeds aangekaart dat hoger bouwen geen goed idee is, omwille van de hitte-eilanden die er dan gecreëerd worden. In het plan wordt daar niet over gesproken… heeft het college oog voor deze nieuwe realiteit? Hopelijk is dit plan meer dan een boekenrekvulling… In hetzelfde plan lezen we ook dat er voor de bevolking op een aantal schaduwarme plaatsen tenten, schaduwzeilen en shelters zullen geplaatst worden. LEEF!&Groen vraagt zich af of er niet zoiets als een gemeentelijke groepsaankoop ‘schaduwzeilen’ kan georganiseerd worden? Of dat het gemeentebestuur schaduwzeilen ter beschikking zal stellen voor verenigingen, organisatoren, scholen etc.

“Wij kunnen in het plan ook nog een lijstje raadplegen van de aanwezige schaduwplaatsen in Herzele; het aantal, 9, lijkt ons toch een beetje mager voor een gemeente als Herzele, niet?  Ook het Doormansbos wordt vermeld als schuilplaats? Dit is zelfs niet toegankelijk…. moet daar niet een tandje bijgestoken worden  om als toegankelijk te kunnen worden beschouwd? Zou het college niet kunnen investeren in één schaduwplaats per deelgemeente? Wij stellen dan ook nog eens voor om in gesprek te gaan met de Groendienst van de stad Aalst. Zij hebben expertise rond de meest geschikte boomsoorten om aan te planten, maar ook om bijvoorbeeld de invloed van het veranderend klimaat op de plantperiode toe te lichten, zegt het gemeenteraadslid bij LEEF!&Groen.

“Wij herinneren het college er graag aan dat wij in sept 2022 ook reeds het gebruik en ter beschikking stellen van bemalingswater hebben aangekaart. Het zijn niet alleen de inwoners die te lijden hebben van hitte en droogte, maar ook de gewassen die de landbouwers en tuiniers telen en de dieren die in de weiden vertoeven,” zegt Paul Haustraete. Maar voorlopig blijft het Herzeels grondwater verloren lopen in riolen.

LEEF!&Groen staat dus positief tegenover het hitteplan, voorgesteld door de huidige meerderheid, maar wil dat dit plan versterkt wordt op een aantal cruciale punten waaronder een boomkapbeleid met een efficiënte controle op heraanplantingen. Verder vraagt men ook geen hoogbouw in de centra meer toe te laten die nog meer hitte vasthoudt, en zonnewerend materiaal ter beschikking stellen van verenigingen, scholen, organisaties, enz.. Men is ook vragende partij om schaduwplaatsen te creëren per deelgemeente, en bemalingswater te gebruiken. Maak meer bos aan (zoals Doormansbos), en maak dit toegankelijk voor het publiek. Meer bos aanplanten = meer schaduw= meer koelte. De oppositiepartij vraagt om contact op te nemen met de groendienst van Aalst aangaande de invloed van het veranderend klimaat op aanplantingen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *