Drie miljoen overheidssteun ‘vernieuwing bedrijventerrein’…

De stad Aalst investeert volop in de opwaardering van de bedrijventerreinen DenderNoord. Recent kreeg de stad groen licht van de Vlaamse overheid (VLAIO) voor de subsidies van de heraanleg van de Tragel (Noord III) voor een bedrag van meer dan 3 miljoen euro. Na de Hekkestraat krijgt dus ook deze bedrijvenzone een grondige opwaardering. DenderNoord bestaat uit 4 bedrijvenzones: Noord II (Hekkestraat), Noord III (Tragel), Noord IV (Lion d’Or) en Noord V (Wijngaardveld). De heraanleg zal gebeuren in die volgorde, en dus is eerst de linkeroever aan de beurt. In alle opgesomde zones worden zowel de riolering als het wegdek volledig vernieuwd en wordt er ruimte gemaakt voor vrijliggende fietspaden en groenstroken. Om het verkeer vlotter te laten doorstromen en de toegankelijkheid te verbeteren, werden twee bypasses aangelegd die het bedrijventerrein rechtstreeks verbinden met het viaduct, de ring en de N41.

Duurzaamheid, bereikbaarheid, beheer en collectiviteit zijn sleutelbegrippen in de volledige make-over. Schepen van lokale Economie Katrien Beulens (onafhankelijk): “Ruimte voor ondernemen is schaars, daarom wil de stad verouderde bedrijventerreinen nog beter benutten door ze toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken. Zo blijft Aalst een plek waar het interessant is om je als ondernemer te vestigen. Bedrijven zorgen voor werk in eigen streek. Van de 40.000 jobs die in Aalst beschikbaar zijn, bevinden de meeste zich in onze bedrijven. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kunnen wij in augustus 2021 de heraanleg van Noord III in Hofstade aanvatten. De bedrijvenvereniging vzw Dender Noord is een belangrijke partner in de realisatie van dit toch wel unieke project.”

Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA): “Het krijgen van subsidies is altijd fijn. Dankzij de verkregen subsidies kunnen we verder investeren in het opfrissen van onze verouderde bedrijventerreinen. Dit jaar zal ook het RUP Dender Noord afgewerkt worden zodat de aanwezige bedrijven efficiënter kunnen gebruik maken van de beschikbare ruimte en we de industriezone in een modern jasje kunnen steken.”

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Een mooi voorbeeld van hoe Vlaanderen en het lokaal bestuur samen een boost kunnen geven aan belangrijke projecten die niet alleen een plaatselijk belang hebben, maar dit evenzeer ook overstijgt.  Deze subsidie geeft aan de stad de ademruimte om dat deel van de Tragel aan te pakken dat loopt van aan de nieuwe bypass tot aan de aansluiting met de N41, met inbegrip van de Bergweg.  De subsidie, die niet minder dan 85% bedraagt van de totale kostprijs, zal aangegrepen worden om het openbaar domein verkeersveilig, vernieuwend en duurzaam aan te leggen.  Door het openbaar domein op deze manier onder handen te nemen, zal het bedrijventerrein de opwaardering krijgen die het op dit moment nodig heeft.  Niet alleen de bedrijven zelf en hun werknemers, maar ook de gebruikers van deze baan en de vele fietsers die gebruik maken van het fietspad langs de Dender zullen in de toekomst hun fietsverbinding veiliger kunnen vervolgen.”

Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO, vult aan: “Ik ben blij dat we als Agentschap Innoveren en Ondernemen kunnen bijdragen aan deze herinrichtingsprojecten. De stad steekt veel energie in het attractief houden van de bestaande bedrijventerreinen en het herontwikkelen van brownfields. Dat is niet de gemakkelijkste weg om bijkomende ‘ruimte om te ondernemen’ te creëren maar het is wel de meest duurzame. Samen met de uitbouw van het ecosysteem rond Health & Care op het nieuwe terrein Siesegemkouter krijgt Aalst zo een divers pallet aan vestigingsmilieus en draagt Aalst ook bij aan goede omgevingsfactoren voor de Vlaamse economie.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *