Denderleeuw ondersteunt het lokaal ondernemerschap…

Gemeente Denderleeuw heeft ingetekend op het project ‘Onderneem Er Op Uit’ van de Provincie Oost-Vlaanderen. Concreet wordt er tijdelijk een expert Lokale Economie ter beschikking gesteld vanuit de provincie. Hij moet de dienstverlening naar lokale ondernemers mee helpen optimaliseren. Dat is ook een van de doelstellingen in het gemeentelijk meerjarenplan waarbij de gemeente de vinger aan de pols wil houden bij de lokale handelaars en middenstanders. Voor het versterken van de ambtelijke capaciteit bij Gemeente Denderleeuw is recent Carlo Spillebeen aan de slag gegaan. “Bedoeling is dat ik een actieplan voor de lokale economie opmaak en help uitwerken in de praktijk”, aldus Carlo Spillebeen. Voor het actieplan was de input en  participatie van de ondernemers essentieel. “Wie onderneemt in Denderleeuw, heeft onze steun”, aldus schepen van Lokale Economie Jan De Nul. Vanuit de gemeente wordt een forfaitair bedrag betaald aan de provincie en een werkplek ter beschikking gesteld. De samenwerking is voor minimum zes maanden.

“Om te komen tot concrete aanbevelingen en acties, werd de dienstverlening aan ondernemers gescreend en werd er een online bevraging gehouden. Waar moet het gemeentelijk economisch beleid in hoofdzaak mee bezig zijn? Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste uitdagingen. Hoe ervaren ondernemers op vandaag de dienstverlening van het gemeentebestuur?”, schetst schepen Jan De Nul. Het zorgen voor een aanspreekpunt voor lokale ondernemers is een prioriteit binnen het meerjarenplan 2020-2025. “We blijven als bestuur inzetten op een nog betere dienstverlening naar onze inwoners en dus ook de middenstanders. Dit project wordt gesubsidieerd en het verfijnt onze werking. In dit geval staan de ondernemers centraal. Ik wens Carlo veel succes. Zijn inbreng betekent een meerwaarde voor onze middenstanders”, vervolgt schepen van Organisatie Andy Depetter.  De extra werkkracht is een vervolg op eerdere initiatieven binnen het meerjarenplan.

Aan de hand van de enquête werden voorstellen van verbeterpunten en acties vanuit de lokale ondernemers gecapteerd en worden die nu verwerkt tot een actieplan. Op die manier kan de dienstverlening nog beter afgestemd worden op de behoeften van de ondernemers. Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd vanuit Provincie Oost-Vlaanderen (372.025,92 euro), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (372.025,92 euro) en het Vlaamse Hermesfonds (186.012,96 euro). Meer informatie over het project vind je op https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/nl/zoek-een-europees-project/onderneem-er-op-uit-363

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Economie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *