Cosyns blijft bij oud Open Vld’er voor beroering zorgen…

Open VLD Denderleeuw vraagt dat Els Cosyns verantwoording aflegt tegenover het lokaal partijbestuur. Dat is waar uittredend Open Vld gemeenteraadslid Guy Van Dalem en het voltallige Open Vld bestuur van Denderleeuw op aan sturen. Sedert meer dan een jaar laat Els Cosyns, de secretaresse van Gwendolyn Rutten, de lokale Open VLD-afdeling Denderleeuw links liggen. Aangestuurd door Open VLD nationaal en zonder inspraak van de lokale partij afdeling, figureerde zij bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen op lijst LVB. Door haar te lage score raakte zij echter niet verkozen vanop de gereserveerde tweede plaats bij LVB, waardoor Guy Valckenier, die trouwens nooit Open VLD-bestuurslid was, ontslag diende te nemen als gemeenteraadslid. Net door het zwakke verkiezingsresultaat van Els Cosyns spreekt de huidige samenstelling van het vernieuwd college van burgemeester en schepenen dan ook boekdelen: enkel verkozenen van SP.A, CD&V en Groen maken er het mooie weer uit.

Nochtans is het net binnen dit bestuursorgaan dat de meeste belangrijke politieke beslissingen voor onze gemeente genomen worden. Het ziet er dan ook naar uit dat Els Cosyns zeer snel door het schepencollege beschouwd zal worden als een noodzakelijk hulpje zonder al te veel inspraak. De functie van gemeenteraadsvoorzitter die haar in een latere fase toekomt, zal amper kunnen dienen om het agenda en de goede orde bij komende gemeenteraden te organiseren. Op de keper beschouwd lijkt het er dus sterk op dat Els Cosyns tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen alleen SP.A, CD&V en Groen gediend heeft. Geen rechtszinnig mens binnen het Denderleeuws Open VLD bestuur kan iets dergelijks begrijpen.

Open VLD Denderleeuw zal deze kwestie dan ook aankaarten bij de nationale partij instanties, met als doel dat Els Cosyns verantwoording aflegt voor het electoraal debacle van de partij na de jongste gemeenteraadsverkiezingen, aldus de uittredend Open Vld gemeenteraadslid Guy Van Dalem.

(Foto: Facebook)

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *