Corona situatie – laatste informatie van de federale overheid…

De volgende maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. De crèches blijven open. Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft: Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten. Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan. De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend. Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft: Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt. Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten. We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk: Tijdelijke werkloosheid door overmacht.
Tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.
Betalingsplan btw.
Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing.
Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting.
Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen.
Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.
Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht).
Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.”

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen: Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689 Voor vragen over economie: 0800/120.33

Dit bericht is geplaatst in Economie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *