CD&V Aalst vraagt ultiem overleg aangaande Carnaval 2021…

CD&V-Aalst staat voor de volle 100% achter de overtuiging dat er tijdens de carnavalsdagen begrijpelijkerwijs geen samenscholingen in de stad mogen zijn. Dat hierom het stadsbestuur strenge maatregelen treft om wantoestanden te vermijden, daar gaat elk rationeel denkend wezen volmondig mee akkoord. Op een gezamenlijke commissie van de gemeenteraad in oktober werd al naarstig gezocht naar eventuele alternatieven om de carnavalsdagen toch enigszins kleur te geven. Verscheidene ideeën werden geopperd, de ene met een realistischer haalbaarheidsgehalte dan het andere. Maar, wanneer dan nu, in de laatste rechte lijn naar 14 februari, positieve ongevaarlijke initiatieven als het hangen van een banner stante pede worden gekraakt, dan stellen wij ons vragen.

Het laatste overleg dat er al zou geweest zijn met alle betrokken actoren dateert al van 14 oktober op die bewuste gezamenlijke commissie. Sindsdien gaat het stadsbestuur soloslim bij de behandeling van voorstellen. In de maand mei van vorig jaar werd door de CD&V al de vraag gesteld naar het opstellen van een draaiboek. De vraagstellers werden wandelen gestuurd, net zoals de voorzitter van het feestcomité, met de boodschap:  ‘Tegen september 2020 is er een draaiboek’… Nu vijf maanden later, op niet minder dan een maand van carnaval, weet de Aalstenaar één ding. Blijf in uw kot en daarmee basta.

Als men met deze enge en enige verordening voor ogen in de weken die komen een afwachtende houding blijft aannemen en elk carnavalgerelateerd idee, hoe nobel en veilig ook, dadelijk muilkorft, dan vermoeden wij dat dit niet de juiste strategie is! Meer nog, dit genereert frustraties en leidt zeker tot ontevredenheid en onrust. *Ware het niet geraadzaam om een dringende overlegvergadering te beleggen waarop een algemeen akkoord i.v.m. de carnavalsdagen, met afgelijnde, duidelijke afspraken rond mogelijke, veilige coronaproof-alternatieven kan worden gesteld. Dergelijk akkoord zal begrip opwekken voor de situatie, kan de gemoederen bedaren en zou een perfect voorspelbaar, overzichtelijk en veilig scenario in het weekend van 13-14 februari kunnen creëren. *Wij vragen om op een  positieve en pro-actieve wijze ruimte te creëren voor initiatieven die een straatcarnaval en alles daarrond kunnen vervangen.

CD&V-Aalst doet hierbij alvast het voorstel om een ‘’Bloifd’in aa Kot- ofte Vitrin-Carnaval’ te organiseren. Elke carnavalist blijft binnen zijn eigen muren, maar kan zichzelf etaleren via zijn eigen ‘vitrine’. Ook een uitgekiend systeem van webcams die, al dan niet livestream, carnavalisten een forum bieden kunnen hen de mogelijkheid bieden hun ding te doen. Oilsjt zou zich als een uiterst originele en gedisciplineerde stad kunnen bewijzen aan de rest van de wereld. Zou dat niet charmant zijn?

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Cultuur. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *