Burgerparticipatie is meer dan klachten en meldingen…

Het participatiereglement van de gemeente Erpe-Mere mist vernieuwing en ambitie, vindt sp.a-raadslid Anja Vanrobaeys. Het blijft steken in de traditionele vormen van burgerparticipatie zoals klachten en meldingen. De Vlaamse regering verplicht steden en gemeenten voortaan om hun inwoners bij het beleid te betrekken. In uitvoering daarvan werd eind juni een participatiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van Erpe-Mere. Hoewel het decreet van de Vlaamse regering aan lokale overheden ruimte geeft voor vernieuwing, blijft het participatiereglement die het gemeentebestuur voorstelde, steken in de jaren tachtig. Burgers kunnen vragen stellen, problemen melden en klachten indienen. Daarnaast krijgen verenigingen een stem in adviesraden. En over grote projecten wordt de burger ingelicht over het eindresultaat.Het lijkt wel of het hele debat van democratische vernieuwing aan Erpe-Mere is voorbij gegaan, vervolgt ze. Nochtans zie ik hier initiatieven van burgers zoals de tuin9420 die het op vlak van participatie een pak beter doen dan het gemeentebestuur. Uit de gemeente- en stadmonitor van de Vlaamse overheid blijkt overigens dat 80% van de bevolking bereid is te participeren en maar liefst 48% wil actief participeren. Maar deze meerderheid mist de ambitie of misschien het lef om burgers echt inspraak te geven in het beleid van hun gemeente.

In dezelfde monitor gaven ook jongeren aan dat ze veel te weinig worden betrokken bij het lokaal bestuur. Net daarom stelde ik voor dat een jongerengemeenteraad zou worden georganiseerd over het klimaatplan bij de opstart van het milieujaar. Dit voorstel werd uiteindelijk afgewezen en ondertussen is het milieujaar al aan zijn laatste maanden bezig. Nochtans is Erpe-Mere in Zuid-Oost-Vlaanderen trekker op vlak van klimaatparticipatie. Daarom doe ik nogmaals een laatste voorstel, verlaag de drempel naar jongeren toe, ontwikkel samen met CitizenLab een onlinetool, informeer jongeren over het klimaatplan en betrek ze mee in de uitvoering ervan. Ik ben ervan overtuigd dat zij heel enthousiaste ambassadeurs gaan worden die mee zullen helpen het draagvlak te vergroten.

Politiek is voor ons meer dan één keer om de zes jaar een bolletje kleuren. We willen onze bevolking meer betrekken bij de politieke beslissingen. Door open te zijn, directe inspraak en dialoog te voorzien, herstel je net het vertrouwen tussen burger en politiek, besluit Anja Vanrobaeys. Onze alternatieven: Burgers kunnen vragen stellen aan de gemeenteraad en we brengen de gemeenteraad via live-stream tot in de huiskamers – We willen een onlineplatform waar burgers hun ideeën kunnen posten of worden betrokken bij grote projecten. – Bij de heraanleg van een straat zit de buurt mee aan de tekentafel, we vertrekken van een wit blad in plaats van te informeren over het eindresultaat. – Buren krijgen een wijkbudget waarmee ze hun buurt mooier of hechter kunnen maken. – De adviesraden zetten hun deuren open. De agenda en data van vergaderingen worden gepubliceerd op de website van de gemeente en via sociale media en gemeentelijk informatieblad bekend gemaakt. De adviesraden organiseren minstens 1 x jaar een gespreksavond over een voorstel dat hangende is in de gemeente. – Burgers krijgen inspraak bij de opmaak van de begroting. Dit gebeurt ondertussen al in 15 andere steden, waarom niet in Erpe-Mere? – Jaarlijks organiseren we een jongerendialoog en een kindergemeenteraad. – We verkleinen eveneens de digitale kloof, door vormingen op maat en door de prijs van multimedia te drukken via samenaankopen. Dit is het standpunt van sp.a -Groen Erpe-Mere over het participatiereglement dat in juni werd goedgekeurd op de gemeenteraad, aldus Anja Vanrobaeys.

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *