Burgerparticipatie in oplossing voor de klimaatproblematiek…

De schokkende beelden van de waterellende in ons land de afgelopen dagen staan op ons netvlies gebrand. De immense impact van de klimaatverandering en urbanisatie zijn zeer voelbaar en dichtbij. De enige manier om hier in de toekomst leren om te gaan met dergelijke weerfenomenen is door water terug ruimte te geven. In Geraardsbergen wordt al enkele jaren gewerkt volgens de strategie van de Meerlaagse Waterveiligheid ook wel de strategie van de drie P’s (Preventie, Protectie en Paraatheid) genaamd. Het voorkomen van wateroverlast kan door het water terug de ruimte te geven en de natuur en stad als spons te laten fungeren, zodat water langer vastgehouden wordt.

Een heel belangrijke uitdaging daarin is om de ruimtelijke ordening aan te passen. Een aantal initiatieven zijn hiervoor lopende in Geraardsbergen; zoals signaalgebieden, pilootproject grondenruil – strategische plan Dender in Ruimte voor Water en PRUP afbakening kleinstedelijk gebied, waar onder andere bekeken wordt om woonuitbreidingsgebieden in overstromingsgevoelig gebied te gaan herbestemmen.

Om te zorgen dat regenwater sneller in de grond kan sijpelen, zet Geraardsbergen in op ontharding. Dit is bijvoorbeeld te merken in het vergunningenbeleid, waar verhardingen in de (voor-)tuin dienen omgezet te worden in waterdoorlaatbare materialen. Maar ook inwoners kunnen via kleine ingrepen een groot verschil maken bij het verkleinen van het risico op wateroverlast in onze contreien. Dat kan bijvoorbeeld via de aanleg van groendaken, het plaatsen van geveltuintjes, het focussen op hergebruik door het plaatsen van regenwaterputten enzovoort.

Het lokaal bestuur stimuleert dit door een premie te geven van 50% met een maximum van 625 euro voor de aanleg van regenwaterputten en infiltratievoorzieningen. Daarnaast wordt ook de aanleg van geveltuintjes gratis voorzien. Na de wateroverlast van 2016 in Moerbeke en Viane is samen met Aquafin een hemelwaterplan opgemaakt die het watersysteem en de knelpunten in kaart brengt over het hele grondgebied van Geraardsbergen. Tegelijkertijd werd een visie en maatregelenplan uitgewerkt. Als vervolg op deze basisopdracht worden momenteel al zes deelprojecten verder concreet uitgewerkt.

Dit gaat over een zestal projecten in Moerbeke, Viane, Onkerzele en Ophasselt: Het aanstellen van een studiebureau voor deze projecten is momenteel lopende. Het lokaal bestuur van Geraardsbergen stimuleert deze maatregelen eveneens via een premie van 50% met een maximum van 250 euro. “De klimaatwijziging is een feit en zowel het bestuur als de inwoners van Geraardsbergen kunnen zelf voor een klimaatrobuustere omgeving gaan”, aldus burgemeester Guido De Padt. Daarbij wordt een oproep gedaan naar de bevolking om mee aan te geven op welke wijze men aan bepaalde problematieken een oplossing kan geven.

Schepen Kristin Vangeyte, bevoegd voor participatie: “We willen onze burgers ertoe aanzetten om met ons mee te denken en stellen daar ook budgetten tegenover.  We zorgden immers inmiddels voor de invoering van het burgerbudget waarbij inwoners voorstellen met een publiek karakter kunnen indienen om de buurt, wijk of stad te verbeteren.” Het burgerbudget kan ingediend worden voor een klein project (max. 3.000 euro) of een groot project (max. van 25.000 euro). Per jaar wordt 100.000 euro voorzien. Een burgerbudgetaanvraag indienen kan 2 keer per jaar (tegen 31 augustus of 31 december). Dit kan via de volgende link: www.geraardsbergen.be/burgerbudget

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *