Bart Maddens krijgt Orde van de Vlaamse Leeuw in Aalst…

De Orde van de Vlaamse Leeuw is een Vlaamse vereniging, opgericht in 1971, met als voornaamste doelstelling het uitreiken van een ereteken dat eveneens “Orde van de Vlaamse Leeuw” wordt genoemd. Prof. Bart Maddens mag zich sinds de uitreiking op 5 juli in het stadhuis van Aalst Ordedrager noemen. Hij kreeg daarvoor een zilveren plaquette van prof. Matthias Storme die sinds 1998 voorzitter is. In zijn laudatio wees prof. Storme de aanwezigen erop dat de Orde van de Vlaamse leeuw sinds 1971 jaarlijks wordt toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap; prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen naast acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. En Storme legde de link met prof. Bart Maddens, die de eerste politicoloog en politiekwetenschapper in de rij van Ordedragers is: “Hij graaft grondig met de instrumenten van zijn discipline. Met archeologische precisie heeft hij in drie decennia lang het verborgen bouwwerk van de partijpolitiek blootgelegd: de financiële onderbouw (het geld van en voor de partijen), hoe het spel wordt gespeeld (de omgang met kandidaten, kiessystemen, quota en programma’s), de gevolgen op onze samenleving, en het beeld is vaak niet erg fraai. Op dat vlak is professor Maddens een internationale autoriteit, die zowel voor een internationaal publiek publiceert, als dit alles in het Nederlands begrijpelijk maakt voor de mensen hier.”

Sedert 2002 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de vereniging Vlaanderen-Europa. An De Moor is voorzitter en deed in haar 11-julitoespraak een oproep naar Vlaamse bewindslieden om meer aandacht te hebben voor Nederlandstalige muziek in de media omdat die voor verbondenheid tussen alle Vlamingen.  Ze riep ook de academische en politieke wereld op om voor het belang van taalvaardigheid Nederlands niet uit het oog te verliezen omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is voor integratie maar ook voor studiesucces. De Moor haar derde oproep luidde: “De taalregeling in het hoger onderwijs mag niet versoepeld worden. Al was het maar om te vermijden dat er anders een duale maatschappij ontstaat, met enerzijds begoede studenten die hun bachelor- of masterscriptie in het Engels kunnen laten vertalen of corrigeren, en anderzijds arme sukkelaars die geen geld hebben voor een taalbad en een duur Engelstalig hogeronderwijsdiploma.”

Burgemeester Christoph D’Haese zorgde voor de verwelkoming en schepen Caroline Verdoodt nam het slotwoord voor haar rekening. De uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Recente voorgangers van de nieuwe drager van de Orde van de Vlaamse Leeuw zijn onder meer Jeroen Brouwers, Manu Ruys, Eric Ponette, Luc Van den Brande, Jean-Pierre Rondas, Richard Celis, Axel Buyse, Rik Van Cauwelaert, Louis Vos en Lieve Gevers.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *