Balanceren tussen vrijheid en veiligheid in coronatijden…

De persberichten rond het feit dat inwoners uit Wallonië zouden worden geverbaliseerd indien ze in Geraardsbergen komen winkelen, heeft tot ongenoegen en misverstanden bij de bevolking geleid. Binnen de partij Open Vld Geraardsbergen betreuren ze de onduidelijke communicatie, waarbij begrippen als ‘essentiële verplaatsingen’ en ‘dichtstbijzijnde winkel’ niet correct werden aangewend. Als liberalen vinden we het belangrijk om hierop te reageren vanuit de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers. Wij zijn ons ten zeerste bewust van het feit dat onze vrijheden momenteel beperkt moeten worden omwille van een ernstig gezondheidsrisico. Maar laten we vooral kritisch blijven bij het opleggen van extra inperkingen van onze vrijheden. Buitenproportionele maatregelen maken de mensen angstig en geven een gevoel van onveiligheid.

Wij begrijpen dat ook in onze stad de politiediensten onder hevige druk staan, met het oog op het correct naleven van de coronamaatregelen. De volksgezondheid primeert. We moeten ervoor blijven zorgen dat de druk op de ziekenhuizen niet groter wordt, want de zorgsector zit nu reeds op haar tandvlees. Doch, we mogen niet verglijden in een soort van politiestaat, waarbij burgers met gezond verstand worden geverbaliseerd omdat de dichtstbijzijnde supermarkt of bakker zich toevallig over de taalgrens bevindt. Waar is de solidariteit in heel dit verhaal? Werden er ergens cijfers bekend gemaakt als zouden inwoners van over de taalgrens een groter besmettingsgevaar met zich meebrengen? Zijn er statistieken die aantonen dat mensen van net over de taalgrens zich niet (of minder) zouden houden aan de voorgeschreven maatregelen.

Eventuele beperkingen moeten goed worden onderbouwd, gebaseerd zijn op wettelijke bepalingen en op reële argumenten, en er moet vooral éénduidig worden gecommuniceerd. We moeten er als liberalen voor blijven ijveren dat onze vrijheden in tijden van angst niet worden bedreigd door extra maatregelen die werden afgekondigd. Een bestuur en haar burgemeester als hoofd van de politie moet er over waken dat de controles of repressies die ze uitvoeren het beoogde doel niet voorbij streven.

We vinden het dan ook meer dan noodzakelijk dat er correct en niet stigmatiserend wordt gecommuniceerd naar alle lagen van de bevolking, of ze nu over de taalgrens wonen of niet. Laten we rekenen op het gezond verstand van de burgers om deze curve af te vlakken door de reeds vigerende corona maatregelen goed op te volgen. Repressieve overkill is nergens voor nodig. Wijze woorden van Voorzitter Saskia Monseur, fractieleider Stephan De Prez, en gemeenteraadslid Jimmy Colman Villamayor, van Open Vld Geraardsbergen.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *