AWV mikt op nieuwe vergunning ‘rondweg Sint-Lievens-Esse’…

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet haar plannen voor de heraanleg van de rondweg in Sint-Lievens-Esse verder én houdt rekening met het recente arrest voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die laatste heeft donderdag 8 september jl. de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de rondweg Sint-Lievens-Esse vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer had rekening gehouden met deze uitspraak en was al begonnen met een grondige Milieu-effectenstudie ter voorbereiding van een nieuwe omgevingsvergunnings-aanvraag. Deze studie komt volgens het agentschap tegemoet aan de bezwaren die nu geopperd worden en zal tegen december 2022 afgerond worden. Hiermee verwacht het agentschap in 2023 een vergunning te krijgen en tegen voorjaar 2024 aan de werken te kunnen beginnen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft het arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen bestudeerd en meent dat het met de stappen die intussen ondernomen zijn tegemoet zal kunnen komen aan de bezwaren in het arrest. Na het eerste arrest heeft het agentschap immers niet stil gezeten en al een nieuwe MER (Milieu-effectenrapport)-studie gestart voor de rondweg in Sint-Lievens-Esse. In die nieuwe studie wordt rekening gehouden met de wisselwerking tussen (‘cumulatieve effecten’) de nieuwe weg in Sint-Lievens-Esse en de heraanleg van de N42 in Oosterzele, en zal aandacht worden besteed aan fijn stof. In het project-MER dat in opmaak is voor de heraanleg van de N42 in Oosterzele wordt ook rekening gehouden met de effecten van de rondweg in Sint-Lievens-Esse. Op die manier wordt dus vanuit het perspectief van beide projecten rekening gehouden met het grotere plaatje. AWV zal beide studies zo snel mogelijk afronden zodat aan de geformuleerde bezwaren kan tegemoet gekomen worden.

Het nieuwe MER-onderzoek voor Sint-Lievens-Esse zal toelaten om de cumulatieve effecten voor mens en milieu beter in beeld te krijgen en hier ook rekening mee te houden. Als bijkomende maatregelen nodig blijken zal AWV die uiteraard nemen. Het milieu-effectenonderzoek zal eind dit jaar afgerond zijn. Dan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het project van de heraanleg van de N42 in Wetteren en Oosterzele blijft de huidige timing behouden. Daar is de project-MER bijna afgerond. We willen in beide projecten in 2024 starten met de werken. Dit najaar zal hierover nog een brede informatieronde volgen in de streek.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *