Anja Vanrobaeys misnoegd over huidige gang van zaken…

Op donderdag 20 december 2018 werd aan de milieuraad in de gemeente Erpe-Mere meegedeeld dat 2019 geen cultuurjaar maar het jaar van het milieu zou worden, omdat het cultuurhuis pas in 2020 klaar zou zijn, zegt sp.a-gemeenteraadslid  Anja Vanrobaeys. De vrijwilligers van de milieuraad werden daarom in allerijl opgeroepen te brainstormen om het nieuwe jaar met allerlei milieuvriendelijke activiteiten in te vullen. Weinig respectvol om op het laatste nippertje vrijwilligers en personeel hiervoor te laten opdraaien, vindt ze, temeer omdat de oproep naar kandidaten voor de milieuraad pas in februari in het infoblad verschijnt, waardoor de nieuwe milieuraad pas in maart kan worden geïnstalleerd. Ik vrees dus dat het milieujaar dreigt te worden herleid tot een half najaar, stelt ze.

Ons klimaat verdient nochtans beter dan wat improvisatie vlak voor de feestdagen, vindt ze. Opnieuw toont het gemeentebestuur dat ze verenigingen en bevolking liever ver weg houdt van hun beleid. Nochtans zijn Erpe-Mere samen met Herzele in het klimaatplan aangeduid als trekkers om via burgernetwerken, scholen, bedrijven en de eigen voorbeeldfunctie het draagvlak voor het klimaatverhaal te vergroten. Nu de beslissing toch is genomen, zou ik naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad vanavond het gemeentebestuur willen oproepen om het klimaatjaar serieus te nemen en de eerste helft van 2019 als opstap te gebruiken om het lokale klimaatplan te verduidelijken en uit te leggen aan de bevolking.

Gelet op de doelstellingen van dat klimaatplan, is hiervoor meer nodig dan alleen een oproep op de gemeentelijke website om ludieke voorstellen in te dienen. Het lokale klimaatplan is een zware turf van 192 bladzijden, met metingen, doelstellingen en prioriteiten over verschillende beleidsdomeinen heen. Ik durf erop te wedden dat sommige gemeenteraadsleden zelfs niet weten wat er precies instaat. Daarom vraag ik het gemeentebestuur om minstens de deelnemers van de klimaattafels maar ook andere geïnteresseerde burgers, scholen en bedrijven samen te roepen, om hen het klimaatplan klaar en duidelijk uit te leggen. Een heldere steekkaart op de gemeentelijke website kan helpen, maar essentieel lijkt me dat zowel het gemeentebestuur als alle andere betrokkenen dat klimaatverhaal als lokale ambassadeurs verder uitdragen.

Eens de milieuraad is geïnstalleerd, kunnen we samen verder bekijken op welke manier we het lokaal klimaatplan verder gaan uitrollen tegen 2030. Die concrete acties maar ook de klimaattoets kunnen samen besproken worden in de tweede helft van het jaar, waarna er concrete engagementen kunnen volgen. Voor mij is daarbij essentieel dat de inspanningen die daarvoor worden gevraagd verder gaan dan een vermanend vingertje dat iedereen de fiets op moet. Je krijgt immers pas draagvlak voor een daadkrachtig klimaatbeleid wanneer de inspanningen daarvoor rechtvaardig worden verdeeld.

Een veilige fietsinfrastructuur, investeringen in openbaar en gedeeld vervoer, betaalbare hernieuwbare energie …. zijn maar enkele voorstellen die op de klimaattafel zijn gedaan. En ik zie 2019 slechts als een begin, van mij mag het elk jaar klimaatjaar zijn tot we zelfvoorzienend zijn, besluit ze.

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *