Aanvraag voor het plaatsen van windturbines voor de helft goedgekeurd door de Vlaamse Regering…

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van één windturbine door de netbeheerder Engie. De Vlaamse regering besliste om op de aanvraag van Engie voor de plaatsing van twee windturbines in Ninove deels in te gaan. De geplande windturbine op de terreinen langs de Nederwijk-Oost 275 wordt vergund. De windturbine in de Dendermeersen wordt geweigerd. Deze beslissing zal vanaf vrijdag 21 juni 2024 te raadplegen zijn op de website van de overheid. Meer bepaald op www.omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be onder projectnummer OMV_2023105411, gemakkelijk terug te vinden via deze link, alsook op de officiele website van de stad Ninove.

Tegen deze beslissing kan opnieuw beroep ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De modaliteiten zijn te raadplegen via bovengenoemde website. De minister houdt hiermee geen rekening met de talloze bezwaarschriften die worden ingediend en met het ongunstig advies van de stad Ninove.

Het college van burgemeester en schepenen te Ninove zal tegen deze beslissing in beroep gaan, laat Katie Coppens als schepen van Ruimtelijke Ordening aan onze redactie weten. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak via www.ninove.be/maak-een-afspraak of telefonisch via 054 50 50 50.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *