Aalsterse sportclubs vielen nooit méér in de prijzen…

Het Aalsterse schepencollege beslist traditioneel in december over de uitbetaling van subsidies aan de lokale sportclubs. Aan de vooravond van het Sportgala vielen 127 subsidiedossiers in de prijzen, voor een totale waarde van 330.000 euro. Duizenden sporters in Aalst bouwen dankzij deze subsidies aan een sportieve en gezonde toekomst. Aalst beweegt. Omdat stilstaan geen optie is, ondersteunt de stad haar sportclubs in hun sportieve missie. Schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V): “De subsidieregelementen van de stad bezorgen de Aalsterse sporters dit jaar 330.000 euro aan middelen. Met dit geld ondersteunen we allereerst de dagelijkse werking van onze lokale sportverenigingen. Daarnaast is er een steuntje in de rug voor wie een eigen infrastructuur veiliger en duurzamer maakt en investeren we in de ontwikkeling van jong sportief talent. Als schepen van Sport ben ik enorm trots dat we met de Aalsterse kampioenen de sportieve toekomst van onze stad op die manier vorm geven.”

Sinds 2017 beschikken erkende Aalsterse sportverenigingen samen over 125.000 euro werkingssubsidies per jaar. Het ledenaantal, het technische kader en het aantal trainings- en wedstrijddagen zijn enkele parameters die bepalen hoeveel subsidies een erkende sportclub ontvangt. In totaal ontvingen 69 Aalsterse sportclubs werkingssubsidies van de stad. Schepen Uyttersprot: “Sport is meer dan bewegen. Sportverenigingen hebben een positieve invloed op het geluksgevoel van hun leden en verbeteren het samenhorigheidsgevoel onder de Aalstenaars.”

Onder impuls van Vlaanderen ontvangen Aalsterse sportclubs met een jeugdwerking sinds 2014, naast de klassieke werkingssubsidies, jaarlijks 72.500 euro impulssubsidies. Die middelen zijn bedoeld voor het professionaliseren van de sportactiviteiten van de jongste sportievelingen. Ook in de sportwereld is de jeugd de beste garantie op de toekomst. Met deze middelen krijgen 38 Aalsterse clubs de financiële zuurstof die nodig is om jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aan te trekken.

Met investeringssubsidies voor infrastructuurwerken en duurzaam sportmateriaal helpt Aalst sportverenigingen een langetermijnvisie uit te voeren. Veilige en duurzame accommodatie is een belangrijke pijler in dat toekomstplan. Met een maximum van 20.000 euro per dossier legt de stad één euro bij per euro die een club investeert in accommodatie of duurzame sportmaterialen. De voorbije drie jaar investeerden we op deze manier met een publiek-private samenwerking 700.000 euro in de Aalsterse sportinfrastructuur. Dit jaar kregen twintig sportclubs de nodige middelen om kleedkamers te vernieuwen en douches te installeren, de heraanleg van speelterreinen te financieren en duurzame sportmaterialen te kopen. Als het ritme van deze geslaagde publiek-private samenwerkingen aanhoudt, behoren de aftandse accommodaties van sportverenigingen in onze stad binnenkort tot het verleden.

 

Dit bericht is geplaatst in Sport. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *