Aalstenaar steunt stad om toeristisch aantrekkelijk te zijn…

Uit een onderzoek naar de bewonersattitude t.o.v. toerisme in Scheldeland, de toeristische regio waartoe Aalst behoort, blijkt dat 76% van de bewoners van Aalst toerisme steunt. Op dat vlak kan Aalst zich meten met de Vlaamse kunststeden. Anderzijds beschouwt slechts 54% Aalst als een toeristische bestemming maar wil 79% dat het stadsbestuur de promotie van ons toerisme verder ondersteunt. “De Aalstenaar staat positief tegenover toerisme en wil dat we van Aalst een échte toeristische bestemming maken. Koren op mijn molen,” zegt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA). Eind 2020 werd een bewonersonderzoek in de regio Scheldeland uitgevoerd in het kader van het Horizon 2020 ‘onderzoek en innovatie’ programma van de Europese Unie. In Scheldeland namen 2058 bewoners deel uit Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Willebroek. De resultaten werden tevens afgezet tegen een aantal Vlaamse kunst- en centrumsteden, waar in 2019 een bewonersonderzoek werd gevoerd.

Meer dan drie kwart van de Aalstenaars steunt het toerisme in de stad en wil dat het belangrijk blijft. Dit aandeel ligt in lijn met de resultaten van de Vlaamse kunststeden. In vergelijking met deze steden vinden meer Aalstenaars (79%) dat het stadsbestuur de promotie van het toerisme in Aalst moet blijven ondersteunen. 67% geeft aan dat de stad er beter uitziet door toeristische ontwikkelingen en 47% geeft aan dat deze ontwikkelingen ook leiden tot een betere levenskwaliteit. “De overlast die de bewoners ervaren door toeristen is zeer beperkt. Dit maakt de positieve impact van de inspanningen in kader van toerisme op het leven in de stad des te groter. Aalstenaars waarderen deze investeringen en plukken hiervan zelf ook de vruchten. Die resultaten tonen aan dat de juiste weg is ingeslagen,” concludeert De Meerleer.

De studie peilde ook naar de fierheid en betrokkenheid bij het toerismebeleid. 43% van de Aalstenaars geeft aan fier te zijn op de stad omwille van toerisme. Deze score ligt niet zo hoog als in de andere kunststeden en sommige naburige gemeenten en kan dus wel een boost gebruiken. Anderzijds wil iets meer dan een derde graag actief meewerken aan het toerisme in Aalst. Dat is dan wel meer dan in pakweg Mechelen, Gent of Brugge. 57% van de bevraagde Aalstenaars grijpt onze toeristische troeven aan als ze over Aalst vertellen. Op deze vraag scoren heel wat steden meer dan 63%. “Hoewel Aalstenaars chauvinistisch van aard zijn, tonen deze cijfers aan dat we een deel van onze bewoners nog moeten overtuigen van het toeristisch potentieel. Bewoners zijn immers belangrijke ambassadeurs”, zegt De Meerleer. “Maar laat dat nu net de doelgroep zijn waar ons team Toerisme in de volgende campagne, die in volle ontwikkeling is, zijn pijlen op richt.”

Cultureel erfgoed (71%), architecturaal erfgoed (63%) en fauna & flora (42%) vormen de top 3 van troeven die Aalstenaars het meest identificeren met hun stad. Uit een open vraag viel af te leiden dat Aalstenaars meer aandacht aan natuur willen besteden. “Door te investeren in een betere publieksontsluiting van ons erfgoed, zoals de Sint-Martinuskerk en het Belfort, vergroten we de aantrekkingskracht van de bestaande toeristische troeven. In deze bijzondere tijden ontdekken Vlamingen het groen in hun buurt. Met de ontwikkeling van de Groenpool als natuurgebied willen we nog meer fietsers en wandelaars overtuigen naar Aalst te komen.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *