Aalst wil zwaar verkeer in de buurt van scholen vermijden…

Zwaar vervoer in stad Aalst zonder begeleiding Persregio DenderTijdens een speciale zitting keurde het college van burgemeester en schepenen vandaag de opmaak van een charter voor zwaar werfverkeer goed. Schepen voor mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) ijvert al jaren voor dit akkoord en is dan ook erg tevreden: “Onze diensten zullen de komende maanden een charter op maat voor Aalst uitwerken,” vertelt hij. Concreet is een charter zwaar verkeer een overeenkomst tussen de stad en beroepsorganisaties, zoals de Confederatie Bouw, om zwaar vervoer in een schoolomgeving bij het begin en einde van de schooldag zoveel mogelijk te vermijden. Zo’n charter bestaat reeds in andere steden, maar is daar enkel gericht op werfverkeer. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) werkte intussen in samenwerking met verschillende beroepsfederaties een nationaal charter uit. Stad Aalst zal, op basis van dit algemene document, een eigen charter ontwikkelen dat verder zal gaan en met name ook alle zwaar verkeer wil betrekken.

“Eerst en vooral omdat we dit engagement breder willen trekken. Het charter werftransport richt zich vooral tot de bouwsector, maar ook in andere sectoren wordt frequent gebruik gemaakt van zwaar vervoer,” zo verklaart Casaer, “Bovendien willen we in nauw overleg met zowel de bouwsector als andere economische actoren werken, zodat deze overeenkomst gedragen wordt door alle partners.” Het is de ambitie van de stad om op 1 september 2018 een overeenkomst, ondertekend door alle partijen, op tafel te hebben. “Dit is een logische stap in de uitvoering van ons mobiliteitsplan,” voegt schepen Casaer nog toe, “in dat plan verbinden we er ons toe om heel Groot-Aalst veiliger en leefbaarder te maken. Het thema ‘veilige schoolomgevingen’ vormt een apart speerpunt in het plan. Dit willen we dringend uitvoeren, niet alleen door het uniform inrichten van alle schoolzones, maar dus ook door zwaar vervoer bij begin en einde van de schooldag zoveel mogelijk uit de omgeving van scholen te weren.”

De schepen beseft dat dit geen eenvoudige opdracht is in een echte scholenstad waar momenteel ook heel wat eigen bouwprojecten in de steigers staan. “Evident wordt het zeker niet,“ aldus schepen Casaer, “maar ik ben ervan overtuigd dat de goede wil er is bij alle partners.” De dienst mobiliteit en openbare werken van de Stad Aalst zelf nam al een extra clausule op in haar eigen bestekken, waarbij aannemers gevraagd worden schoolomgevingen te mijden tijdens de start- en einduren van de lesdag. “Zo geven we als Stad zelf alvast het goede voorbeeld,” aldus Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). Wil je meer weten over het mobiliteitsplan, bezoek www.aalstontknoopt.be

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *