Aalst heeft vanaf donderdag 1 september een spijbelcoach…

Ter bevordering van het gelijke kansen onderwijs en het voorkomen en aanpakken van schoolachterstand en -uitval, zet de stad Aalst in op schoolopbouwwerk. Daartoe sloot de Aalsterse gemeenteraad in juni een samenwerkingsovereenkomst af met Arktos vzw. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden is de komst van een spijbelcoach. Recente cijfers geven weer dat in Vlaanderen 2.65% van de leerplichtige leerlingen minstens 30 halve dagen per schooljaar spijbelt. Dat lijkt niet veel, maar dat is natuurlijk relatief. Sommige scholen of richtingen hebben vrijwel geen spijbelaars, terwijl andere er net veel meer hebben. Wie veel spijbelt, haalt geen diploma. Wie geen diploma heeft, vindt geen degelijk werk. Iedere jongere die we uit dit doodlopend straatje kunnen halen, is winst voor de betrokkene maar ook voor de hele maatschappij”, verduidelijkt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs. “We zullen natuurlijk goed opvolgen of we concrete resultaten boeken. We gaan van start met het VTI, De Handelsschool, TechniGO, DvM HTB en SAI.”

Anna Van den Driessche van Arktos vzw: “Onze overeenkomst houdt in dat ik me samen met collega’s Dieter Moens en Lisa Moerenhout richt op leerlingen van de tweede graad. In het eerste schooljaar zal ik 15 trajecten opstarten en het is de bedoeling die later uit te breiden naar 20. Tijdens een dergelijk traject zal ik leerlingen die dreigen zonder diploma of getuigschrift de school te verlaten, intensief en zelfs aanklampend begeleiden. We proberen echt wel maatwerk te leveren, dus geen twee trajecten zullen identiek zijn.”

Sarah Smeyers (N-VA), schepen van Welzijn: “De inzet van de spijbelcoach is slechts één van de drie doelstellingen van de actie van het schoolopbouwwerk, waarvoor we met Arktos vzw samenwerken. Daarnaast zetten we in op een positieve verbinding tussen jongeren en hun schoolomgeving, met een sterke focus op de eerste graad. Ten slotte versterken we het schoolbeleid via schoolondersteuningstrajecten.”

Dit alles start vanaf 1 september en zal 130.000 euro per jaar kosten.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *